HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Pályázat

17de3bf9-80d2-4ccd-ac7a-fd41264895b4

Pályázati kiírás síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására

Albertirsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 216/2023.(X.26.) határozatában foglaltak alapján pályázatot hirdet nyílt eljárásban, síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására, a 2023/2024. évi téli időszakra, 2023. december 15-től – 2024. február 28-ig.

A pályázatok beadási határideje 2023. november 13. 16:00 óra.
A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.


Fazekas László
polgármester

szoc-tuzifa-2015

Tűzifa támogatás pályázat kiírás 2023.

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 2023. évre pályázatot ír ki

 

TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

 

Pályázati feltételek:

Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel – állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel – rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:

 • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át (2023. évben 99.750.-Ft), egyedül élő esetén 400 %-át (2023. évben 114.000.-Ft);
 • az a háztartás, melynek tagjai nem részesülnek lakhatási támogatásban;
 • aki a pályázati adatlapot kitölti és a kötelező mellékleteket hiánytalanul csatolja.
 • egy háztartásból* egy személy nyújthat be pályázatot.

 

„*Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.”

 

A pályázat 2023. november 3. napjától, 2023. november 21. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, ami letölthető a város honlapjáról (www.albertirsa.hu) , a megjelölt mellékletekkel együtt.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok – kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását – mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
 • amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik (melyről az alkalmi munkavállalónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell), csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az erre jogosult szülőtől,
 • életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
 • felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A támogatás mértéke: 5 q tűzifa/háztartás (egyszeri alkalommal)

 

A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

 

A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2023. november 30-ig.

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik!

A keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

 

A pályázat benyújtható:

Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.

Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT TŰZIFA TÁMOGATÁSRA”

 

 

papaapaplyly

Pályázati kiírás – Ecsedi László Sportcentrum területén elhelyezkedő büfé bérbeadására, üzemeltetésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező Ecsedi László Sportcentrum (Albertirsa 6309 hrsz) területén elhelyezkedő büfé bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, illetve elérhető az önkormányzat honlapján www.albertirsa.hu.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. október 16. 17 óra.

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2023.(IX.28.) határozata alapján.

 

palyazat!

Pályázati kiírás síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására

Albertirsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 186/2023.(VIII.24.) határozatában foglaltak alapján pályázatot hirdet nyílt eljárásban, síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására, a 2023/2024. évi téli időszakra, 2023. december 1-től – 2024. február 28-ig.
A pályázatok beadási határideje 2023. szeptember 30. A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni.
A részletes pályázati kiírás és a vállalkozási szerződés tervezete az alábbi linken megtekinthető és letölthető:
Fazekas László
polgármester

Beiskoláztatási támogatás

Pályázat beiskoláztatási támogatásra

Települési támogatás pályázat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő – testületének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2023/2024. tanévre pályázatot ír ki

BEISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA

Pályázati feltételek:

Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:

 • akinek gyermeke általános iskolai valamint középiskolai tanulmányokat folytat,
 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (2023. évben 91.200,- Ft), gyermekét egyedül nevelő esetén 350 %-át (2023. évben 99.750,- Ft);
 • aki nem rendelkezik rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel,
 • aki a pályázati adatlapot hiánytalanul kitölti, és az igazolásokat csatolja.

A pályázat 2023. július 31. napjától 2023. augusztus 22. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, a megjelölt igazolásokkal együtt.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok – kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását – mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
 • amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik (melyről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell), csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,
 • életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás;
 • felsőfokú tanulmányokat folytató nagyobb testvérre tekintettel hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

Elnyerhető támogatás mértéke: 15.000.-Ft/gyermek

 

Felhasználás feltétele: Kérelmező nyilatkozik, hogy a kapott támogatást a gyermek/gyermekek iskolakezdésével kapcsolatos kiadások fedezésére fordítja.

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el, 2023. augusztus 31. napjáig. A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendbe történik. A pályázati keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

A nyomtatvány a www.albertirsa.hu weboldalon letölthető vagy ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában személyesen átvehető.

 

A pályázat benyújtható:

Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.

Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT BEISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS”

papaapaplyly

Pályázati kiírás

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 126/2023.(V.25.) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

A pályázat tárgya:
Albertirsa, belterület 6301/70 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 5127 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

Övezeti besorolás: az ingatlan Gksz-2 övezetbe tartozik.

Az ingatlan fás, füves kaszáló, közművesítetlen, épület nincs rajta. Sík, Ény-Dk-i tájolású, közbenső telek, közvetlen közútról megközelíthető. Építésre alkalmas, kereskedelmi, szolgáltató terület.

Az ingatlan minimális vételára: 25.000.000-Ft+Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. június 23. 12:00 óra

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 7. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

Egyéb szabályok
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

Albertirsa, 2023. június 9.

Fazekas László polgármester s.k

medical instruments stethoscope in hand of newborn baby girl

Pályázati kiírás gyermekorvosi praxis betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a 2. számú gyermekorvosi körzet betöltésére

 

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő  2.  számú gyermekorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályaira.

 

A körzet  0-14 éves korú lakosságszáma:      902   fő (2023. január 1-jei állapot)

A  rendelő címe: 2730  Albertirsa, Luther u. 2.

Ellátandó terület: Albertirsa Város Önkormányzata  10/2020. (V.30.)   sz.  önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák.

Pályázati feltételek:

 • vállalkozás keretében történő működtetés,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • érvényes működési nyilvántartás..

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos – a megjelenést követő 30 nap,

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester  címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.),
 • személyesen: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 • a borítékon kérjük feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen  történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A betöltés jogcíme: az Önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át.

A feladatellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 • Albertirsa Város honlapja
 • aeek.hu honlap
 • mok.hu
 • Egészségügyi Közlöny
 • Facebook oldal

 

Egyéb információk:

 • eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik,
 • a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése  szerint történik,
 • a rendelő térítésmentes használatát (helyiség és felszerelés) az önkormányzat biztosítja. A fenntartási költségeket a feladat-ellátó viseli. Szolgálati lakás rendelkezésre áll.
 • a Városban központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján, hétköznap 18,00 órától másnap 8,00 óráig, hétvégén 24 órás, melynek ellátásában való közreműködés előnyt jelent, de nem feltétel.
 • a pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fazekas László polgármester nyújt az  53/570-053-es telefonszámon, illetőleg a  polgarmester@albertirsa.hu email címen.

palyazati_felhivas_0

Pályázati felhívás

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező strandfürdő (Albertirsa 6314/16 hrsz) területén elhelyezkedő büfék (8-as büfé és az ahhoz tartozó Szaletli büfé, valamint az 5-ös büfé) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, illetve elektronikus úton a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 23. 15 óra.

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2023.(V.05.) határozata alapján.

#thegov_button_6628abec5f726 { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_6628abec5f726:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_6628abec5f726 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_6628abec5f726:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }