HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Közlemény

Időskorúk Világnapja

Október elseje táján rendre elgondolkodom azon, hogy mi is az időskor legfőbb értéke, fontos velejárója.

Nos, alighanem az egyensúlyra törekvés: a továbbra is adott célokért, feladatok teljesítéséért végzett munka, és a szemlélődés, a pihenés egységének megélése.

Szeretettel köszöntöm minden kedves időskorú lakótársamat, ismerősömet!

Tisztelettel:

Fazekes László

polgármester

 

Okos zebra – az elektromos hálózatra csatlakozás megtörtént

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola előtti gyalogátkelőhelynél az okos zebra korábbi telepítését követően, szükséges engedélyek birtokában megtörtént az elektromos hálózatra történő rácsatlakozás. Így hosszú várakozás után, működik a közlekedés biztonságát javító eszköz.

Köszönet érte mások mellett a Penny-Market Kft-nek és Petykovszki Zoltán vállalkozónak!

 

 

Tisztelettel

 

 

Fazekas László

polgármester

 

Figyelem, áramszünet – október!

 

 

 

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400841776 (2730 Albertirsa, Dózsa György utca) és 0400843147 (2730 Albertirsa, Szabadság tér) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

 

Időszakok:

2022.10.07. 08:00 – 15:00

 

Területek:

Albertirsa

Dózsa György utca 1x-2827,28-62 sz.

Hunyadi utca 57-99, 56-2806

Nyáregyházi utca 1-2119/3,2/1-24 sz.

Pesti út 101-197, 88-128/1 sz.

 

Területek:

Albertirsa

Dánosi út 1 sz.

Iskola utca 19-23, 14-28 sz.

Nyárfa utca 1-5, 2-4 sz.

Sarló utca 1 sz.

Szabadság tér 1-3-2605/15 sz.

 

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állóknak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

MVM Démász

Áramszolgáltató Kft.

 

Barnakőszén igényfelmérés

A Kormány az önkormányzatok közreműködését kéri a lakosság téli fűtéséhez szükséges barnakőszén igényének előzetes felméréséhez.
A felmérés arra terjed ki, hogy rendelkeznek-e a településen élők barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, továbbá
– nyilatkozni kell a 2022/2023. évi fűtési szezonban várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségéről (mázsában kifejezve).

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, akinek bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igénylésbejelentésekből származó adatok kezelése, rögzítése a felületen:
az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartására érdekében az érintettek az igénybejelentés során hozzájáruljanak személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez, az igényelt barnakőszén mennyiségéről összesítő lista készül, mely a háztartások számát és a barnakőszén mennyiségét tartalmazza.


Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kérem, hogy a mellékelt adatvédelmi tájékoztatót és igénylést kitöltve megküldeni szíveskedjen
kereszteny.aniko@albertirsa.hu e-mail címre, vagy papír alapon a Közös Önkormányzati Hivatalba 2022. szeptember 28-án 12.00 óráig

Fazekas László
polgármester

Tüzifa hatósági áron

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki.
Az albertirsai lakosokat a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. szolgálja ki Pusztavacson.
A pusztavacsi erdészet telefonszáma: 3630/250-5517.
Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 7:00-15:30,
péntek: 7:00-12:40.
A tűzifa programban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint vásárolható.
A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:
• Keménylombos: 30 000 Ft
• Lágylombos: 19 000 Ft
• Fenyő: 19 000 Ft
A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.
A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.
A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. óta vásárolt tűzifa mennyisége.
A befizetőhelyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.
Fazekas László
polgármester

Korlátozások a Mikebudai úti vasúti átjárónál

 

A MÁV tervezett műszaki munkálatai miatt a Mikebudai úti átjárónál a következő napokban az alábbi forgalomkorlátozásokra kerül sor:

2022.09.20. 21:00 – 2022.09.21. 05:00 félpályás útzár, benne 3 óra teljes útzár,

2022.09.21. 21:00 – 2022.09.22. 05:00 félpályás útzár, benne 3 óra teljes útzár.

A vasúttársaság illetékesei az Albertirsa és Mikebuda között közúton közlekedők megértő türelmét kérik!

 

Fazekas László

polgármester

Dr. Pakucs Mónika szeptemberi szabadsága

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Pakucs Mónika 2022.09.12-től 2022.09.16-ig szabadságát tölti. Helyettesít az alábbi módon történik:

Dr. Zolnyan Erzsébet (Tessedik u. 14)

Hétfő: 08.00 -11.00

Kedd: 13.00 -16.00

Szerda: 08.00 – 11.00

Csütörtök: 13.00 – 16.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Fazekas László

polgármester

Áramszünet 09.16

Figyelem, áramszünet!

 

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásunk minősége javítása érdekében hálózati munkát végzünk, és így áramszünet várható:

 

Időszakok:

2022.09.16. 07:30 – 16:30

 

Területek:

Albertirsa

Dolina utca 58. sz.

Liget utca 66.,7. sz.

Strand utca 5203/3. sz.

Üdülő telep 5125. sz.

 

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állóknak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 040-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

MVM Démász

Áramszolgáltató Kft.

 

Megszakítás