HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Pályázat

strand7

Pályázat hirdetés – Strandfürdő és büfék bérbeadására, üzemeltetésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező

strandfürdő (Albertirsa 6314/16 hrsz) és annak területén elhelyezkedő

épületek (8. számú büfé és 6314/11/A) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben

az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési Irodáján, vagy e-mail-ben igényelhető

a jegyzo@albertirsa.hu címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 28. 16 óra.

index

Pályázati kiírás a 2522/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Pályázati kiírás

 

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 53/2023.(II.23.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

Albertirsa, 2522/2 helyrajzi számú (természetben: 2730 Albertirsa, Erdő utca 8.), művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1079 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Lf-2 (Falusias lakóterület) övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan a víz- és csatorna, valamint elektromos közműre nincsen csatlakoztatva. A gáz, villany és csatorna közmű a tágabb környezetben elérhető. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 8.000.000 Ft + ÁFA

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

 

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. március 20. 16:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 7. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

 

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

 

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.index

Pályázati kiírás a 2514/12 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Pályázati kiírás

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 52/2023. (II.23.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9731 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Gksz-2 (Kereskedelmi, szolgáltató terület) övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan a víz- és csatorna, valamint elektromos közműre nincsen csatlakoztatva. A gáz, villany és csatorna közmű a tágabb környezetben elérhető. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 47.000.000 Ft + ÁFA

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

 

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. március 20. 16:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 7. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

 

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

 

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

 

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

strand1

Pályázati felhívás a strandfürdő és büfék bérbeadására, üzemeltetésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező

strandfürdő (Albertirsa 6314/16 hrsz) és annak területén elhelyezkedő

büfék (6314/10/A és 6314/11/A) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben

az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési Irodáján, vagy e-mail-ben igényelhető

a jegyzo@albertirsa.hu címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 6. 17 óra.

 
 

index-1.jpg

Pályázat – önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése /2/

Pályázati kiírás

 

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 248/2022.(X.27.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

2730 Albertirsa, Csengey Gusztáv u. 12. szám alatti, 3085 helyrajzi számú, művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület megnevezésű, 737 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Lf-2 övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete alapján helyi jelentőségű védett természeti terület.

 

Az ingatlan átlagos állapotú üres telek.  A telek közművesítetlen. A közművek a tágabb környezetben elérhetőek. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 8.000.000 Ft+ÁFA.

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az \”Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.\” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. november 30. 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 6. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

index-2.jpg

Pályázat -önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése /1/

Pályázati kiírás

 

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 246/2022.(X.27.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

Albertirsa, Pesti u. 59. szám alatti, 3379 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett lakóház, udvar megnevezésű, 599 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Vt-1(Településközpont terület) övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan felújítandó/bontandó állapotú. A melléképület a térképmásolaton nem szerepel. A víz- és elektromos közmű a telken belül található. Az ingatlan a csatorna közműre nincsen csatlakoztatva. A gázközmű a tágabb környezetben elérhető. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 25.000.000 Ft+ÁFA.

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az \”Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.\” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. november 30. 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 6. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

tuzifa.jpg

Tüzifa támogatás

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 2022. évre pályázatot ír ki

 

TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

 

Pályázati feltételek:

Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel – állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel – rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:

 • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2022. évben 85.500.-Ft), egyedül élő esetén 320 %-át (2022. évben 91.200.-Ft);
 • az a háztartás, melynek tagjai nem részesülnek lakhatási támogatásban;
 • aki a pályázati adatlapot kitölti és a kötelező mellékleteket hiánytalanul csatolja.

„Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.\”

 A pályázat 2022. november 4. napjától 2021. november 15. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, a megjelölt mellékletekkel együtt.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok – kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását – mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
 • amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik (melyről az alkalmi munkavállalónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell), csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az erre jogosult szülőtől,
 • életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
 • felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A támogatás mértéke: 5 q tűzifa/háztartás (egyszeri alkalommal)

A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2022. november 30-ig. A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik! A keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

 A pályázat benyújtható:

Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.

Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT TÜZIFA TÁMOGATÁSRA”

 

 • Tűzifa támogatási nyomtatvány 2022

palyazati_felhivas

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Albertirsai Napsugár Óvoda

2730 Albertirsa, Pesti út 29. Tel: 06-53/370-177

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2023.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

 

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatai
 • hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez
 • felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Juttatások és egyéb információk: bérezés Kjt. szerint

Pályázat benyújtásának határideje: 2022.08.26.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022.08.29.

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. szeptember 1-től tölthető be.

 

A Pályázat benyújtható:

 • személyesen Farkas Péterné, Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29.
 • postai úton a pályázatnak az Albertirsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 29.).
 • elektronikus úton Farkas Péterné részére a ovi.airsa@gmail.com címen keresztül.

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Farkas Péterné óvodavezető nyújt a 06-53/370-177 telefonszámon.

#thegov_button_6628a3365b020 { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_6628a3365b020:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_6628a3365b020 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_6628a3365b020:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }