HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Kiemelt hírek

Plakát 2023 pdf

Nyári napközis tábor 2023.

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. június 19. és 2023. július 21. között nyári napközis tábort szervez szakképzett pedagógusokkal, munkanapokon 8.00 – 16.00 között.

Jelentkezés: a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a díj befizetésével válik érvényessé!

A jelentkezési lapot és az egészségügyi nyilatkozatot megtalálják a weboldalon – www.albertirsa.hu, illetve személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2730 Albertirsa, Irsay K. utca 2.).

A jelentkezési lap leadása: az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában (befizetési csekk másolatával együtt), valamint ügyfélfogadási napokon a 19. irodában lehetséges.

A jelentkezési határidő: 2023. június 9.

A napközis tábor térítési díja: 15.000,- Ft/hét, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a foglalkozások és az alapanyagok díját. A díjat az igénybe vett hét előtt egy héttel korábban be kell fizetni!

Utólagos jelentkezés – kizárólag a szabad férőhelyekre – az igénybe vett hét előtt legalább egy héttel korábban leadott jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése esetén lehetséges!

A részvételi díj befizetése postai úton és átutalással is lehetséges. 

Albertirsa Város Önkormányzatának számlaszáma: K&H Bank 10402977-50505549-55531002. Postai csekk a jelentkezési lappal együtt kérhető. Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyerek nevét és a választott időszakot feltüntetni szíveskedjenek!

A számlaigényt kérjük, szíveskedjenek előre jelezni!

A tábor lemondása: lehetőséget biztosítunk, hogy részvételi szándékát módosítsa, a részvételt lemondja. Amennyiben a lemondás időpontja 3 munkanappal a kezdés előtt történik, a teljes díjat visszafizetjük. A napközi kezdőnapján történő lemondás esetén az aznapi díjat nem áll módunkban visszafizetni (3.000,- Ft/nap).

A napközi időtartama alatt történő betegség esetén, a díjat időarányosan tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében.

A lemondásról, betegségről kizárólag írásos értesítést fogadunk el személyesen, a szocialis.ugyek@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal postai címén. 

A befizetésről szóló bizonylatot minden esetben hozzák magukkal!

Egyéb fontos tudnivalók:  csak egészséges gyermek vehet részt a táborban!

A szülőknek egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük a gyermek egészségével kapcsolatban a tábor megkezdése előtt!  

A gyermekek a tábort csak a táborvezető engedélyével hagyhatják el!

A gyereket a szülők írásos meghatalmazása alapján adhatják át más személynek. Változás esetében újabb írásos meghatalmazás kell, melyet csak a szülő adhat át a táborvezetőnek, pedagógusnak.

Értékes ékszerért, játékért, óráért, telefonért, műszaki cikkekért felelősséget nem vállalunk!

                                                                                            Albertirsa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás – Pénzügyi számviteli ügyintéző munkakörre

Pályázat pénzügyi – számviteli munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi – számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, betöltője által ellátandó lényeges feladatok:

Az államháztartás rendje szerint az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása.  Költségvetési előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, a könyveléssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek, valamint az időközi költségvetési jelentéseinek elkészítésében való közreműködés, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, számlázási feladatok. Részvétel a határidős feladatok elvégzésében.

Tárgyi eszközök nyilvántartása. Egyéb pénzügyi és gazdálkodási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontja szerinti végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,
 • államháztartás területén szerzett számviteli gyakorlat,
 • Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • hivatástudat és elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, illetve postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
 • elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

Pályázati felhívás – Adóügyi ügyintéző munkakör

Pályázat – adóügyi ügyintéző munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca.2

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állomány-karbantartás, adóügyi iratok iktatása postázásra előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet a 19. pontja szerinti végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, megléte,
 • önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, illetve postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
 • elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

– személyesen, illetve postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
– elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:
A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

uszomesterkeresunk

Álláshirdetés úszómesteri munkakör elvégzésére

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
munkatársat keres,
az Albertirsai Gyógyvizű Fürdőbe,
szezonális jelleggel, az alábbi pozícióba:
USZODAMESTER
Elvárások:
középfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga
(amennyiben Ön vizsgával nem rendelkezik, az Önkormányzat vállalja a képzés díját, a munkaszerződés idő előtti megszűnése esetén visszatérítési kötelezettség mellett),
cselekvőképesség, büntetlen előélet,
vendégközpontúság, segítőkészség,
udvariasság, ápoltság, igényes munkavégzés.
Előny:
szakmai tapasztalat.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a
muszak@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével.
Érdeklődhet a 06 53/570 056-os telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2023. május 31.

allashirdetes_

Álláshirdetés gépész munkakör betöltésére

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

munkatársakat keres

az Albertirsai Gyógyvizű Fürdőbe,

szezonális jelleggel az alábbi feladatok ellátására:

GÉPÉSZ

Elvárások: büntetlen előélet, cselekvőképesség,

középfokú iskolai végzettség és alapfokú szakirányú végzettség vagy szakmunkás végzettség: vízműkezelő, vízforgató gépész.

Előny: szakmai tapasztalat.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal, a muszak@albertirsa.hu email címen,

vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével.

Érdeklődni lehet a 0653/570-068-as telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2023. május 26.

munkatarsat_keresunk_kep_honlapra

Műszaki ügyintéző pályázati kiírás

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati (Kttv.) keretében MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • településrendezési szerződések előkészítése;
 • utólagos közműcsatlakozási (víz-és szennyvíz) hozzájárulások kiadása;
 • ÉTDR rendszer hivatalt érintő ügyintézése,
 • építésügyi vonatkozású panaszbejelentések kivizsgálása;
 • ügyfelek tájékoztatása a HÉSZ szerinti építési lehetőségekről;
 • belterületbe vonási kérelmek ügyintézése;
 • közútkezelői hozzájárulás kiadása kapubehajtókhoz;
 • hatósági bizonyítvány kiadása ingatlan rendeltetésmód, illetve rendeltetésszám változtatásához;
 • jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása: közreműködés az előkészítés, tervezési munka szakaszában;

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.

 

Munkavégzés helye: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, ill. postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
 • elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazás (irodai alkalmazások)

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Középfok – szakképzettség, Általános műszaki képzés, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. és 32. pontjában meghatározott végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP Iratkezelő szakrendszer felhasználói szintű ismerete
 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. és 32. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 05. 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 06. 12.

A közszolgálláson való publikálás ideje: 2023. 05. 08.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat személyes meghallgatást követően, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Plakát 2023 pdf

Nyári napközis tábor 2023.

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. június 19. és 2023. július 21. között nyári napközis tábort szervez szakképzett pedagógusokkal, munkanapokon 8.00 – 16.00 között.

Jelentkezés: a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a díj befizetésével válik érvényessé!

A jelentkezési lapot és az egészségügyi nyilatkozatot megtalálják a weboldalon – www.albertirsa.hu, illetve személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2730 Albertirsa, Irsay K. utca 2.).

A jelentkezési lap leadása: az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában (befizetési csekk másolatával együtt), valamint ügyfélfogadási napokon a 19. irodában lehetséges.

A jelentkezési határidő: 2023. június 9.

A napközis tábor térítési díja: 15.000,- Ft/hét, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a foglalkozások és az alapanyagok díját. A díjat az igénybe vett hét előtt egy héttel korábban be kell fizetni!

Utólagos jelentkezés – kizárólag a szabad férőhelyekre – az igénybe vett hét előtt legalább egy héttel korábban leadott jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése esetén lehetséges!

A részvételi díj befizetése postai úton és átutalással is lehetséges. 

Albertirsa Város Önkormányzatának számlaszáma: K&H Bank 10402977-50505549-55531002. Postai csekk a jelentkezési lappal együtt kérhető. Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyerek nevét és a választott időszakot feltüntetni szíveskedjenek!

A számlaigényt kérjük, szíveskedjenek előre jelezni!

A tábor lemondása: lehetőséget biztosítunk, hogy részvételi szándékát módosítsa, a részvételt lemondja. Amennyiben a lemondás időpontja 3 munkanappal a kezdés előtt történik, a teljes díjat visszafizetjük. A napközi kezdőnapján történő lemondás esetén az aznapi díjat nem áll módunkban visszafizetni (3.000,- Ft/nap).

A napközi időtartama alatt történő betegség esetén, a díjat időarányosan tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében.

A lemondásról, betegségről kizárólag írásos értesítést fogadunk el személyesen, a szocialis.ugyek@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal postai címén. 

A befizetésről szóló bizonylatot minden esetben hozzák magukkal!

Egyéb fontos tudnivalók:  csak egészséges gyermek vehet részt a táborban!

A szülőknek egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük a gyermek egészségével kapcsolatban a tábor megkezdése előtt!  

A gyermekek a tábort csak a táborvezető engedélyével hagyhatják el!

A gyereket a szülők írásos meghatalmazása alapján adhatják át más személynek. Változás esetében újabb írásos meghatalmazás kell, melyet csak a szülő adhat át a táborvezetőnek, pedagógusnak.

Értékes ékszerért, játékért, óráért, telefonért, műszaki cikkekért felelősséget nem vállalunk!

                                                                                            Albertirsa Város Önkormányzata

Megszakítás