HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Kiemelt hírek

betonjarda-keszites-1-1080×675

JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT!

Albertirsa Város Önkormányzata idén ismét lakossági járdaépítési akciót szervez. Az építéshez, felújításhoz az önkormányzat biztosítja a szükséges cementet. Az igénylők feladata a kivitelezés végrehajtása, melyhez igény esetén a hivatal szakmai segítséget nyújt.

Kérjük az érdeklődőket, hogy járdaépítési igényeiket 2024. június 28-án 12.00 óráig írásban küldjék el az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.).

Az igénylésnek tartalmaznia kell a járdaépítés pontos helyét (utca, házszám), az elkészítendő járda hosszát és szélességét, a kérelmező adatait (név, lakcím, telefonszám).

A beérkezett igényekről 2024. július 15-ig születik döntés, melyről az érintettek írásos értesítést kapnak.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok, akik összefogva, hosszabb, egybefüggő járdaszakaszt kívánnak építeni, felújítani.

A járdák elkészítésének határideje 2024. szeptember 30. Bővebb felvilágosítás az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 5. számú irodájában, vagy telefonon, az 53/570-050/77-es mellèken, Tószegi Anikótól kapható.

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

kormanybusz20240506

Kormányablak busz érkezik május 6-án

Tisztelt Lakótársaim!

Kormányablak busz érkezik 2024. május 6-án 10:00 – 15:00 között Albertirsára a Városháza előtti parkolóba.
Szociális ügyintézésre az Önkormányzati Hivatal 19. sz. irodájában van lehetőség.

Illetékfizetésre CSAK bankkártyával van lehetőség!

Fazekas László
polgármester

Plakát 2024

Nyári napközis tábor 2024.

Albertirsa Város Önkormányzata 2024. július 1. és 2024. augusztus 2. között nyári napközis tábort szervez szakképzett pedagógusokkal, munkanapokon 8.00 – 16.00 között.Táborunkba 6-13 éves korú (a 14. életévüket 2024. szeptember 1-ig be nem töltött) gyermekek jelentkezését várjuk!

Jelentkezés: a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a díj befizetésével válik érvényessé!

A jelentkezési lapot és az egészségügyi nyilatkozatot megtalálják a weboldalon – https://albertirsa.hu/nyari-napkozis-tabor-2024/, illetve személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában (2730 Albertirsa, Irsay K. utca 2.).

A jelentkezési lap leadása: az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában (befizetési csekk másolatával együtt), valamint ügyfélfogadási napokon a 19. irodában lehetséges.

A jelentkezési határidő: 2024. június 14.

A napközis tábor térítési díja: 20.000,- Ft/hét, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a foglalkozások és az alapanyagok díját. A díjat az igénybe vett hét előtt legkésőbb egy héttel korábban be kell fizetni!
Utólagos jelentkezés – kizárólag a szabad férőhelyekre – az igénybe vett hét előtt legalább egy héttel korábban leadott jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése esetén lehetséges!

A részvételi díj befizetése postai úton és átutalással is lehetséges. 

Albertirsa Város Önkormányzatának számlaszáma: K&H Bank 10402977-50505549-55531002. Postai csekk a jelentkezési lappal együtt kérhető. Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyerek nevét és a választott időszakot feltüntetni szíveskedjenek!

A számlaigényt kérjük, szíveskedjenek előre jelezni!

A tábor lemondása: lehetőséget biztosítunk, hogy részvételi szándékát módosítsa, a részvételt lemondja. Amennyiben a lemondás időpontja 3 munkanappal a kezdés előtt történik, a teljes díjat visszafizetjük. A napközi kezdőnapján történő lemondás esetén (lemondás reggel 9.00 óráig) az aznapi díjat nem áll módunkban visszafizetni (4.000,- Ft/nap).

A napközi időtartama alatt történő betegség esetén, a díjat időarányosan tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében.

A lemondásról, betegségről kizárólag írásos értesítést fogadunk el személyesen, a szocialis.ugyek@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal postai címén. 

A befizetésről szóló bizonylatot minden esetben hozzák magukkal!

Egyéb fontos tudnivalók: csak egészséges gyermek vehet részt a táborban!

A szülőknek egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük a gyermek egészségével kapcsolatban a tábor megkezdése előtt!  

Fontos! Az a gyerek, aki saját és mások testi épségét veszélyezteti kizárható a felügyeletből!

A gyermekek a tábort csak a táborvezető engedélyével hagyhatják el!

A gyereket a szülők írásos meghatalmazása alapján adhatják át más személynek. Változás esetében újabb írásos meghatalmazás kell, melyet csak a szülő adhat át a táborvezetőnek, pedagógusnak.

Értékes ékszerért, játékért, óráért, telefonért, műszaki cikkekért felelősséget nem vállalunk!                                                                                             

Albertirsa Város Önkormányzata

allashirdetes – pénzügyi-sz.

Pályázat  pénzügyi – számviteli munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi – számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

A munkakörbe tartozó, betöltője által ellátandó lényeges feladatok:
Az államháztartás rendje szerint az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása.  Költségvetési előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, a könyveléssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek, valamint az időközi költségvetési jelentéseinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, számlázási feladatok. Részvétel a határidős feladatok elvégzésében.

Tárgyi eszközök nyilvántartása. Egyéb pénzügyi és gazdálkodási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontja szerinti végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • önkormányzat és egyéb költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló beszámolók, mérlegek, valamint az időközi költségvetési jelentések elkészítésében, és az ahhoz kapcsolódó gazdálkodási, könyvelési feladatokban, analitikus nyilvántartások vezetésében, számlázási feladatokban, szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • hivatástudat és elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,

amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban

 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1353/2024. valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi – számviteli  ügyintéző.
 • Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. jegyző részére a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K.u.2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

allashirdetes – adó

Pályázat – adóügyi ügyintéző munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző  munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állomány-karbantartás, adóügyi iratok iktatása postázásra előkészítése, adóérték bizonyítványok kiállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Albertirsa Város Önkormányzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet a 19. pontja szerinti végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, megléte,
 • önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,

amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban

 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1354/2024. valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. részére a jegyzo@albertirsa.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K.u.2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

images

Pályázati kiírás – 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében pályázati eljárást hirdet az Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 93/2024.(III.25) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertira, Irsay K. u. 2.

A pályázat célja: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

Pályázat címe: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

A pályázat tárgya: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelésű ágú, 9.731 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan.

Övezeti besorolás (a hatályos helyi építési szabályozási terv alapján): Gksz-2.

Beépítetlen terület. Az ingatlan közművesítetlen – a környezet összközműves. A gáz, a villany és a víz- és csatornaközmű az utcában kb. 110 méterre elérhető.

A telek átlagos állapotú építési telek.

Az ingatlan minimális vételára: 95.900.000 Ft + Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban, személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat címét, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 2 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. április 22, 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 30 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 5. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: az egyösszegű legmagasabb anyagi ellenszolgáltatást biztosító ajánlat kerül kiválasztásra.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

PALYAZATI

Pályázati kiírás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 92/2024.(III.27.) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

A pályázat tárgya:

Albertirsa, Thököly u. 37. szám alatti, 2464/1 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 876 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

Övezeti besorolás (a hatályos helyi építési szabályozási terv alapján): Lf2 – falusias lakóterület.

Az ingatlanra a közművek nincsenek bevezetve. Gáz-, elektromos-, víz- és csatornaközmű az utcában elérhető. Az ingatlan átlagos állapotú, építésre alkalmas telek.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Az ingatlan minimális vételára: 11.000.000 Ft + Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban, személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. április 22, 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 5. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok:

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

 

#thegov_button_6646fcc8d698f { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_6646fcc8d698f:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_6646fcc8d698f { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_6646fcc8d698f:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }