HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
LAKTJ

DAKÖV Kft. ügyfélszolgálati iroda zárva

Tisztelt Lakótársaim!

A DAKÖV Kft. központi számítógépes rendszere villámcsapás következtében teljesen leállt. Ezért az ügyfélszolgálati irodájuk bizonytalan ideig zárva tart.

Fazekas László
polgármester

Látogatás Albertirsára – 2023.10.22.

Tisztelt Lakótársaim!

 

A „Hazahúzó” c. magazin műsorban az ATV valamint a Hír TV csatornáján az elmúlt napokban láthatták ezt a színvonalas bemutatkozó filmet Albertirsáról. Akinek nem volt lehetősége megtekinteni, itt pótolhatja. Érdemes!

A felvétel során nagyszerűen közreműködő valamennyi lakótársunk munkáját ezúton is megköszönöm!

 

Fazekas László

polgármester

 

https://www.atv.hu/musor/hazahuzo?fbclid=IwAR0Yctqt5netY8RM22HVdsTeJeVyIql1ZInXmcICsvU_IeBOjwSpj7dlmAg

doctor_512

Dr. Fógel Kristóf szabadsága 2023.10.30 – 11.03-ig

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Fógel Kristóf 2023.10.30 – 11.03-ig szabadságon lesz. Helyettesíti Dr. Makkos Gyula a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László
polgármester

doktorno_szabadsagon

Dr. Tancsik Enikő szabadsága 2023.10.30 – 11.03-ig

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Tancsik Enikő 2023.10.30 – 11.03-ig szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Zolnyan Erzsébet a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

Fazekas László
polgármester

szoc-tuzifa-2015

Tűzifa támogatás pályázat kiírás 2023.

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 2023. évre pályázatot ír ki

 

TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

 

Pályázati feltételek:

Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel – állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel – rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:

  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át (2023. évben 99.750.-Ft), egyedül élő esetén 400 %-át (2023. évben 114.000.-Ft);
  • az a háztartás, melynek tagjai nem részesülnek lakhatási támogatásban;
  • aki a pályázati adatlapot kitölti és a kötelező mellékleteket hiánytalanul csatolja.
  • egy háztartásból* egy személy nyújthat be pályázatot.

 

„*Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.”

 

A pályázat 2023. november 3. napjától, 2023. november 21. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, ami letölthető a város honlapjáról (www.albertirsa.hu) , a megjelölt mellékletekkel együtt.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • pályázati adatlap,
  • a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok – kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását – mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
  • amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik (melyről az alkalmi munkavállalónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell), csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,
  • gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az erre jogosult szülőtől,
  • életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
  • felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A támogatás mértéke: 5 q tűzifa/háztartás (egyszeri alkalommal)

 

A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

 

A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2023. november 30-ig.

A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik!

A keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

 

A pályázat benyújtható:

Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.

Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT TŰZIFA TÁMOGATÁSRA”

 

 

ugyfelfogadas_elmarad

Daköv Kft. monori ügyfélszolgálati iroda 10.25. zárva

Tisztelt Lakótársaim!

2023.10.25-én a DAKÖV Kft. monori ügyfélszolgálati irodája betegség miatt zárva tart. Az ügyintézés a holnapi napon szünetel.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

Fazekas László
polgármester

#thegov_button_667598dc6c0ea { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_667598dc6c0ea:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_667598dc6c0ea { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_667598dc6c0ea:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }