HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Egyéb kategória

palyazat!

Pályázati kiírás az Albertirsa Ecsedi László Sportcentrum épületében lévő büfé bérbeadására

Albertirsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 255/2023.(XI.30.) határozatában foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet az Ecsedi László Sportcentrum épületében lévő büféhelyiség és a hozzá tartozó teraszhelyiség 2024. január 1. napjától történő bérbeadására.

A pályázatok beadási határideje: 2023. december 8. 12:00 óra (Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató irodájában, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)  A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 14.

A részletes pályázati kiírás és a vállalkozási szerződés tervezete az alábbiakban megtekinthető és letölthető.

 

Fazekas László
polgármester

Csatolt dokumentumok

Részletes pályázati kiírás
Sport Büfé nyilatkozat

1693988873324 (002)

Ingatlanjaink, és az ingatlanok előtti területek tisztántartása

Tisztelt Lakótársaim!

 

A rendezett városkép kialakítása és fenntartása, egészségünk megőrzése valamennyiünk közös érdeke!

Ezért kérem Önöket arra, hogy a tulajdonukat képező ingatlan, valamint az ingatlan előtti terület folyamatos tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyommentesítéséről – amely feladatok elvégzését önkormányzati rendeleteink is előírják – gondoskodni szíveskedjenek.

Lakótársaim jelentős többsége fenti kötelességeinek természetesen folyamosan eleget tesz, nekik ezért ezúton is köszönettel tartozunk.

Összefoglalva az ingatlan tulajdonosának/használójának feladata:

  1. az ingatlanán a növényápolási tevékenységek elvégzése (fű folyamatos kaszálása, gyommentesítése, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése);
  2. ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza;
  3. az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti terület tisztántartása, rendszeres kaszálása;
  4. az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok tisztán tartása, e területen a fű nyírása.

Tájékoztatom tisztelt lakótársaimat, hogy kollégáim folyamatosan ellenőrzik az ingatlanok és az ingatlanok előtti területek állapotát, és amennyiben azt tapasztalják, hogy azok elhanyagolt állapotban vannak, felszólítják az érintett tulajdonosokat a szabálytalanság megszüntetésére!

Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

 

a8bc56dfe3be5af6ceb13a62e30e00a6_w758

A csapadékvíz megfelelő elvezetése közös érdekünk

A napjainkban egyre inkább érezhető éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárás következtében a rövid idő alatt lehulló extrém mennyiségű csapadék nagy problémát okoz városunk szinte minden területén, a csapadékvíz elvezetés szabálytalan kialakítása/megoldása miatt.

 

Szeretném felhívni lakótársaim figyelmét arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása az ingatlan tulajdonos feladata.

 

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet értelmében a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

 

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben, az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni, kizárólag a közút kezelőjének hozzájárulásával.

 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a közterületi vízgyűjtő-szikkasztó árkok a közút területének víztelenítésére kerültek kialakításra, így azokba magáningatlanok tetőszerkezetéről, udvarairól csapadékvíz nem vezethető. Az árkok betemetése tilos, karbantartásuk, tisztításuk a határos ingatlantulajdonosok feladata.

 

Összefoglalva, szabálytalan a csapadékvíz elvezetése, amennyiben a tulajdonos:

  • a közvetlenül az utcára vezeti ki a csapadékvizet,
  • az ingatlanról közvetett módon folyik a víz az utcára úgy, hogy az esővízcsatornából a garázs elé folyik a víz, ahonnan a kifelé lejtő udvarról azonnal az utcára kerül,
  • által kialakított szikkasztó kapacitása kicsi, ezért nem tudja megfelelően elvezetni, tárolni a lezúduló csapadékot, így az ugyanúgy az utcára kerül,
  • illegálisan betemeti a szikkasztóárkot, indokolatlan térkövezéssel csökkenti a földfelületeket, ezáltal csökkenti a szikkasztófelületeket is,
  • az ingatlan tetőfelületein keletkező csapadékvizet illegálisan ráköti a szennyvízhálózatra, ezáltal az esővízzel vegyült szennyvíz a mélyebb területeken fekvő utcákba, lakásokba kerül, valamint a csatorna megtelését okozza, így az nem tudja ellátni az eredeti, szennyvízelvezetési funkcióját, és a fedlapokon keresztül feltör a fekália.

 

Mindezek elkerülése érdekében kérem tisztelt lakótársaimat, hogy ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékelvezetés szabályosságát. Amennyiben az nem felel meg a fentebb leírtaknak, tegyék meg az intézkedést a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő kialakítására.

 

Tájékoztatom tisztelt lakótársaimat, hogy kollégáim 2023. szeptember 15-e után megkezdik a szabálytalan csapadékvíz kivezetések feltárását és amennyiben ilyet tapasztalnak, felszólítják az érintett tulajdonosokat a szabálytalanság megszüntetésére!

 

Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

 

Fazekas László
polgármester

 

 

Holiday

Dr. Makkos Gyula szabadsága

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Makkos Gyula 2023.07.13-14-ig szabadságon lesz.

Helyettesíti Dr. Fógel Kristóf saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László

polgármester

1682333207715 (002)

A határtakarításról

1970. óta kerül sor világszerte a „Föld Napja” tiszteletére szervezett programokra.

A mindenkor április 22-ére időzített különféle események célja az emberek figyelmének ráirányítása a Föld természeti környezetének megóvására.

Idén erre a napra, szombatra szerveztük az Albertirsán hagyományos „határtakarítást”. Az akció minden korábbinál sikeresebb volt. Mindegy 250 fő önkéntes, összesen 40 m3-nyi szemetet gyűjtött a város határában, s néhány belterületi utcában. A program valamennyi résztvevőjének és szervezőjének ezúton is megköszönöm, hogy szabadidejében munkájával hozzájárult környezetünk megtisztításához!

Abban bízom, hogy idővel a felelőtlen szemetelők száma csökken.

 

Fazekas László
polgármester

husveti-kepeslap

Húsvétra

A világon önmagát kereszténynek valló mintegy kétmilliárd ember számára húsvét a legnagyobb vallási ünnep. Jézus keresztre feszítése majd feltámadása valamennyi hívő részére fundamentális jelentőséggel bír. Húsvét a szoros vallási kötődéssel nem rendelkező emberek jelentős részét is képes megérinteni. Számukra is tud találkozásokat, szép élményeket hozni, s emellett igazi tavaszünnep.

Áldott, szép ünnepet kívánok minden kedves ismerősömnek, s számomra ismeretlen embertársamnak!

 

Fazekas László
polgármester

HÚSVÉT

Húsvétra

Mert jön a Húsvét…,

ezért lakótársunk, Princzné Balogh Viktória úgy gondolta, hogy a városi közösség örömére ellenszolgáltatás nélkül tesz valami szépet. Nosza, fát, szerszámokat, festéket ragadott! Elkészítette a képen látható kedves dekorációt, s feldíszítette vele Albertirsa egyik központi helyét. Önkéntes munkáját férje, Princz Zoltán, édesapja, Balogh Árpád csakúgy tevőlegesen segítette, mint Varényi István kereskedő és a Lisianthus Kertészet.

Sokunk nevében köszönöm valamennyiüknek!

 

Fazekas László

polgármester

#thegov_button_657040c1d2168 { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_657040c1d2168:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_657040c1d2168 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_657040c1d2168:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }