HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
helyettesites_1

Dr. Makkos Gyula szabadsága 2023.06.07-én

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Makkos Gyula 2023.06.07-én szabadságon lesz.

Helyettesíti Dr. Zolnyan Erzsébet a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László

polgármester

medical instruments stethoscope in hand of newborn baby girl

Pályázati kiírás gyermekorvosi praxis betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a 2. számú gyermekorvosi körzet betöltésére

 

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő  2.  számú gyermekorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályaira.

 

A körzet  0-14 éves korú lakosságszáma:      902   fő (2023. január 1-jei állapot)

A  rendelő címe: 2730  Albertirsa, Luther u. 2.

Ellátandó terület: Albertirsa Város Önkormányzata  10/2020. (V.30.)   sz.  önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák.

Pályázati feltételek:

 • vállalkozás keretében történő működtetés,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • érvényes működési nyilvántartás..

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos – a megjelenést követő 30 nap,

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester  címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.),
 • személyesen: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 • a borítékon kérjük feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen  történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A betöltés jogcíme: az Önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át.

A feladatellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 • Albertirsa Város honlapja
 • aeek.hu honlap
 • mok.hu
 • Egészségügyi Közlöny
 • Facebook oldal

 

Egyéb információk:

 • eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik,
 • a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése  szerint történik,
 • a rendelő térítésmentes használatát (helyiség és felszerelés) az önkormányzat biztosítja. A fenntartási költségeket a feladat-ellátó viseli. Szolgálati lakás rendelkezésre áll.
 • a Városban központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján, hétköznap 18,00 órától másnap 8,00 óráig, hétvégén 24 órás, melynek ellátásában való közreműködés előnyt jelent, de nem feltétel.
 • a pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fazekas László polgármester nyújt az  53/570-053-es telefonszámon, illetőleg a  polgarmester@albertirsa.hu email címen.

strand

Június 09-én nyit a fürdő!

 

Mint a hónap elején ismertettem, idén június 09-étől, szeptember 03-áig lesz nyitva Albertirsa gyógyvízű strandja. A létesítmény hetente hat napon keresztül (a hétfő szünnap) 09:00-től 19:00 óráig várja kedves vendégeit. Reggeli úszásra 07:00-től 09:00 óráig, keddi és csütörtöki napokon nyílik lehetőség. Az időjárás függvényében, júliustól idén is tartunk éjszakai fürdőzéseket, és discók szervezésére is sor kerül. A vendéglátás szintén megoldott lesz a strand területén.

Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!

 

Fazekas László

polgármester

Tisztelt Lakótársaim!

A Cegléd tévé az alábbi híradással tudósított a Lurkó Bölcsőde most elkezdődött fejlesztéséről, az albertirsai gyermekintézmények férőhely bővítési programjáról.

 

Fazekas László

Polgármester

https://ctv.hu/bovul-az-albertirsai-bolcsode/

#thegov_button_65d6cb25c335c { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_65d6cb25c335c:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_65d6cb25c335c { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_65d6cb25c335c:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }