HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
ado-adozas-620×291

A kommunális adóról

Finoman szólva is sok kritikát kapok a kommunális adó miatt. A megjegyzések tartalma kétféle. Nézzük az elsőt! Ez, az adómérték összegének megemelését reklamálja. Nos, az önkormányzatok életét szabályozó törvény meghatározta az általuk kötelezően ellátandó feladatok körét. Ezek teljesítéséhez azonban az ország mindenkori költségvetési törvénye csak a kellő források (pénz) egy részét biztosítja. Az efölött feltétlenül szükséges összeget nekünk, innen helyből kell előteremtenünk. Amennyiben pedig adott önkormányzat a kötelezőkön túl, ún. önként vállalt feladatok teljesítését is maga elé tűzi, az annak megvalósításához szükséges anyagiakat teljes egészében neki magának kell biztosítania. Albertirsa esetében ilyen például az összes egészségügyi szakrendelés, a laboratórium, a fizikoterápia, a tanyagondnokság, az újszülöttek ún. babaköszöntő csomagja, vagy a fürdő és sorolhatnám tovább. Az említettek közül egyet sem szeretnénk elengedni. Most sem, amikor a villamos energiáért, a földgázért és az üzemanyagért brutális árat kell fizetnünk. Most sem, amikor a felsoroltak miatt, valamennyi szolgáltató partnerünk díjat emel. Emiatt kérjük lakótársaink segítségét a kommunális adó emelésével.
A kritikák második része így szól: „az önkormányzat panaszkodik, hogy nincs pénze, s eközben külön postázza a kommunális adóról szóló határozatot és a befizetési csekket”. Nos, nem tehetünk másképp. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis, amikor a képviselő-testület megváltoztatja az adó mértékét, a róla szóló határozatot el kell juttatnia az értintettekhez. A kézbesítést követően 15 nap elteltével válik hatályossá az új összeg. Azt beszedni csupán ezt követően lehet. Ezen szabály teljesítésére pedig csak a kétszeri postázás biztosít garanciát.

Fazekas László
polgármester

Return_of_Sports

Támogatjuk-e sportolóinkat?

A város idei költségvetésének elfogadása óta többen felteszik különböző fórumokon a címben szereplő kérdést. Nos, a rövid válasz: igen. A hosszabb válasz: igen, bár nem olyan mértékben, mint szeretnénk. A pontos válasz: az önkormányzat 2023-ban az Ecsedi László Szabadtéri Sportközpont esetén 24 043 ezer, a városi sportcsarnok vonatkozásában 2 000 ezer, az ASE esetében pedig 500 ezer forint működési támogatást nyújt. Ez mind összesen 26 543 000 forint.
Mint fentebb jeleztem, ennél egyértelműen nagyobb összegre lenne szükség. Ám nem győzöm hangsúlyozni, hogy olyan év az idei, amikor az országban jó néhány sportcsarnok és szabadtéri sportpálya (s más profilú intézmény) üzemeltetése szünetel. Ilyen körülmények között, megítélésem szerint a fenti összegek vállalhatóak. Az esztendő hátralévő részében pedig jó esetben alakulhat úgy a pénzügyi helyzetünk, hogy esetleg emelhetünk rajtuk.

Fazekas László
polgármester

index

Pályázati kiírás a 2522/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Pályázati kiírás

 

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 53/2023.(II.23.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

Albertirsa, 2522/2 helyrajzi számú (természetben: 2730 Albertirsa, Erdő utca 8.), művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1079 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Lf-2 (Falusias lakóterület) övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan a víz- és csatorna, valamint elektromos közműre nincsen csatlakoztatva. A gáz, villany és csatorna közmű a tágabb környezetben elérhető. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 8.000.000 Ft + ÁFA

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

 

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. március 20. 16:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 7. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

 

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

 

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.index

Pályázati kiírás a 2514/12 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Pályázati kiírás

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 52/2023. (II.23.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 9731 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Gksz-2 (Kereskedelmi, szolgáltató terület) övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan a víz- és csatorna, valamint elektromos közműre nincsen csatlakoztatva. A gáz, villany és csatorna közmű a tágabb környezetben elérhető. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 47.000.000 Ft + ÁFA

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

 

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. március 20. 16:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 7. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

 

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

 

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

 

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

voice-e1513939237662

A testületi munka nyilvánosságáról

Az 1998. októberi első megválasztásomat követően haladéktalan javaslatom volt, hogy lakótársaink számára tegyük elérhetővé a képviselő-testületi ülések nyomonkövetését (kép- és hangrögzítés alapján). A nyilvánosságnak ugyanis elkötelezett híve voltam, s vagyok ma is. Így aztán tavaly év végéig, vagyis bő huszonnégy éven keresztül, az érdeklődő lakótársaink valamilyen csatornán megtekinthették a testület aktuális ülését. 2022. őszén nyilvánvalóvá vált, hogy az ország nehéz gazdasági helyzete miatt az önkormányzatok kemény takarékossági intézkedésekre kényszerülnek. Ilyenek megtételére a kormányzat is felszólított minket. Így szabályoztuk pl. a téli maximális hőfokot a hivatalban, s egyes intézményekben. Sok más önkormányzat egyszerűen bezárta egyik-másik intézményét, s több helyen az önkormányzati hivatalnokok a mai napig otthonukban dolgoznak, az ügyfélfogadási idő lecsökkentése mellett. Mi itt Albertirsán olyan megoldásokkal próbálkoztunk, amelyek nem a legalapvetőbb szolgáltatások területén jelentenek visszalépést. Emiatt döntött úgy a képviselő-testület, hogy a kép- és hangrögzítést, valamint annak internetes megjelenítését végző céggel 2022. december 31-én lejáró szerződését nem hosszabbítja meg. Ehelyett (ismétlem: gazdasági kényszer miatt) a testületi ülések hangfelvételének minőségét javító eszközöket vásárol. Olyan eszközöket, amelyek tehát hangrögzítésre alkalmasak, alapvető funkciójuk ugyanis a jegyzőkönyv készítés segítése. Az elkészült hanganyag internetes közzététele azonban csupán egyenetlen minőségben lehetséges. Ezt valamennyi képviselő-társam tudta. Ezen ismeretek birtokában döntött egyhangú szavazati aránnyal a testület november 24-én e megoldás mellett. Az így kialakult helyzet sajnos egyáltalán nem tökéletes. Amint lehetőségünk adódik, változtatunk rajta. Ugyanakkor lakótársaim arra fogékony részének az interneten keresztüli körmönfont hangolását kifejezetten károsnak tartom. A közeljövőben bemutatót tartok arról képviselő-társaimnak, hogy milyen minőségű felvételt „élveznének” lakótársaink, ha csupán a meglévő eszközök „mp3 formátumú anyagát” tennénk közzé.
Összefoglalva: kötelezettségemnek tartom az albertirsaiak pontos és alapos tájékoztatását a képviselő-testület munkájáról. Ám ennek megbízható feltételeit ismét meg kell teremtenünk, ami anyagi kérdés. A polgármester és a képviselő feladata, hogy mielőbb megtalálja ennek a módját. Magam a „megoldó ember” csillogó, ám talmi szerepe helyett, ebbe kívánom fektetni energiáimat.

Fazekas László
polgármester

aramszunet7

Áramszünet – Labor 2023. március 02.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2023. március 2-án (csütörtökön) VÉRVÉTELRE csak személyesen tudnak időpontot igényelni áramszünet miatt!

advanced-floating-content-close-btn