HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Közlemény

munkatarsat_keresunk_kep_honlapra

Műszaki ügyintéző pályázati kiírás

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati (Kttv.) keretében MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • településrendezési szerződések előkészítése;
 • utólagos közműcsatlakozási (víz-és szennyvíz) hozzájárulások kiadása;
 • ÉTDR rendszer hivatalt érintő ügyintézése,
 • építésügyi vonatkozású panaszbejelentések kivizsgálása;
 • ügyfelek tájékoztatása a HÉSZ szerinti építési lehetőségekről;
 • belterületbe vonási kérelmek ügyintézése;
 • közútkezelői hozzájárulás kiadása kapubehajtókhoz;
 • hatósági bizonyítvány kiadása ingatlan rendeltetésmód, illetve rendeltetésszám változtatásához;
 • jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása: közreműködés az előkészítés, tervezési munka szakaszában;

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.

 

Munkavégzés helye: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, ill. postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
 • elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazás (irodai alkalmazások)

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Középfok – szakképzettség, Általános műszaki képzés, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. és 32. pontjában meghatározott végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP Iratkezelő szakrendszer felhasználói szintű ismerete
 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. és 32. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 05. 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 06. 12.

A közszolgálláson való publikálás ideje: 2023. 05. 08.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat személyes meghallgatást követően, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

inbound7621956039888553104

Saját üzemeltetés

Mai rendkívüli ülésén úgy döntött városunk képviselő-testülete, hogy saját, tehát önkormányzati üzemeltetésben nyitja meg a gyógyvizű fürdőt. A szezon június 09-étől szeptember 03-áig tart. Részletes információkat a jövő héten adunk.

 

Fazekas László

polgármester

20210705-hirek-haziorvosi-helyett-k-930×620

Dr. Zolnyan Erzsébet szabadsága 2023.05.08 – 05.19-ig

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Zolnyan Erzsébet 2023.05.08-05.19-ig szabadságon lesz.

Helyettesíti Dr. Pakucs Mónika saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László

polgármester

 

Plakát 2023 pdf

Nyári napközis tábor 2023.

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. június 19. és 2023. július 21. között nyári napközis tábort szervez szakképzett pedagógusokkal, munkanapokon 8.00 – 16.00 között.

Jelentkezés: a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a díj befizetésével válik érvényessé!

A jelentkezési lapot és az egészségügyi nyilatkozatot megtalálják a weboldalon – www.albertirsa.hu, illetve személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2730 Albertirsa, Irsay K. utca 2.).

A jelentkezési lap leadása: az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában (befizetési csekk másolatával együtt), valamint ügyfélfogadási napokon a 19. irodában lehetséges.

A jelentkezési határidő: 2023. június 9.

A napközis tábor térítési díja: 15.000,- Ft/hét, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a foglalkozások és az alapanyagok díját. A díjat az igénybe vett hét előtt egy héttel korábban be kell fizetni!

Utólagos jelentkezés – kizárólag a szabad férőhelyekre – az igénybe vett hét előtt legalább egy héttel korábban leadott jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése esetén lehetséges!

A részvételi díj befizetése postai úton és átutalással is lehetséges. 

Albertirsa Város Önkormányzatának számlaszáma: K&H Bank 10402977-50505549-55531002. Postai csekk a jelentkezési lappal együtt kérhető. Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyerek nevét és a választott időszakot feltüntetni szíveskedjenek!

A számlaigényt kérjük, szíveskedjenek előre jelezni!

A tábor lemondása: lehetőséget biztosítunk, hogy részvételi szándékát módosítsa, a részvételt lemondja. Amennyiben a lemondás időpontja 3 munkanappal a kezdés előtt történik, a teljes díjat visszafizetjük. A napközi kezdőnapján történő lemondás esetén az aznapi díjat nem áll módunkban visszafizetni (3.000,- Ft/nap).

A napközi időtartama alatt történő betegség esetén, a díjat időarányosan tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében.

A lemondásról, betegségről kizárólag írásos értesítést fogadunk el személyesen, a szocialis.ugyek@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal postai címén. 

A befizetésről szóló bizonylatot minden esetben hozzák magukkal!

Egyéb fontos tudnivalók:  csak egészséges gyermek vehet részt a táborban!

A szülőknek egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük a gyermek egészségével kapcsolatban a tábor megkezdése előtt!  

A gyermekek a tábort csak a táborvezető engedélyével hagyhatják el!

A gyereket a szülők írásos meghatalmazása alapján adhatják át más személynek. Változás esetében újabb írásos meghatalmazás kell, melyet csak a szülő adhat át a táborvezetőnek, pedagógusnak.

Értékes ékszerért, játékért, óráért, telefonért, műszaki cikkekért felelősséget nem vállalunk!

                                                                                            Albertirsa Város Önkormányzata

question

Pontosítás – Válaszok

Az építmény és telekadóval kapcsolatban megjelent közlemény alábbi szövegrészét pontosítom:

„Ez az adónem kizárólag vállalkozóinkat érinti.”

Nem a vállalkozóinkat, hanem a vállalkozást, gazdasági szervezetet (jogi személyt) érinti. Az annak tulajdonában lévő telek illetőleg építmény után kell ezt az adónemet fizetni, a magánszemélyek mentesülnek ezen adónem megfizetése alól.

 

Továbbá, a téma kapcsán eddig felmerült érdemi kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

 • A 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet a honlapon közzétételre került, továbbá az Albertirsai Híradó következő (májusi) számában is megjelenik.
 • Magánszemély tulajdonában lévő ingatlan (telek, épület) után a magánszemélyek kommunális adóját fizeti a tulajdonos, ha többen vannak, a tulajdoni hányad arányában megosztják, vagy megegyeznek arról, hogy közülük ki viseli azt. (Pl: 3 testvér, egyenlő arányban tulajdonosa egy ingatlannak, az éves kommunális adó 18.000 Ft, fejenként évente 6.000 Ft az adókötelezettség.) Ebben az esetben tehát ingatlan- vagy telekadót nem kell fizetni.

  Ha a vállalkozás, gazdasági szervezet (jogi személy) tulajdonában van a telek, az épület, az építmény, akkor kell ezt az újonnan bevezetett adónemet fizetni. Beépítetlen területre-telekadót, az épületre, építményre-építményadót. (Pl. xyz Kft. tulajdonában van egy 80 m2 területű épület, (ez eddig nem adózott,) 2023. július 1-ét követően az épület után fizetendő adó: 38.000 Ft/év, (60 m2 500 Ft-tal, 30.000 Ft, plusz a 20 m2 400 Ft-tal) )

 

Fazekas László

polgármester

ado.22.03.07

Új adónem

Tisztelt Lakótársaim!

Hazánk kritikus gazdasági helyzete az önkormányzatok állami finanszírozásának igen szerény mértéke rákényszerít minket arra, hogy saját, helyből származó bevételeinket növeljük. Ellenkező esetben ugyanis nem tudnánk teljesíteni vállalt feladatainkat.

Emiatt a város képviselő-testülete mai ülésén úgy döntött, hogy július elsejétől bevezeti az építmény- és telekadót. Ez az adónem kizárólag vállalkozóinkat érinti. Tehát nekik kell fizetniük. Az egyes vállalkozást terhelő kötelezettség nem nagy, viszont így az önkormányzat 2023. második félévében mintegy 35-40 millió forintnyi plusz bevételre számíthat. Ezt a pénzt (az adó beszedésének néhány milliós költségén felül) a képviselő-testület kizárólag fejlesztésre vagy szociális célú kiadásra fordíthatja.

Építményadót az önkormányzat az illetékességi területén (kül- és belterületén) lévő lakás- és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek után állapítottunk meg. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény mentesíti a szükséglakást, a háziorvosi rendelőt, az atomenergiáról szóló törvény szerinti építményt, és az állattartásra, a növénytermesztésre szolgáló építményt, amennyiben azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Az adó alanya fő szabály szerint az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

Az adó mértéke:

– Az adó éves mértéke 0-60 m2 hasznos alapterület esetén 500 Ft/m2.

– Az adó éves mértéke 61-1000 m2 hasznos alapterület esetén 60 m2 -ig 30.000 Ft és a 60 m2 feletti rész 400 Ft/m2.

–  Az adó éves mértéke 1001-6000 m2 hasznos alapterület esetén 1000 m2-ig 400.000 Ft és az 1000 m2 feletti rész 300 Ft/m2.

– Az adó éves mértéke 6001 m2 hasznos alapterület felett a 6000 m2-ig 1.800.000 Ft és a 6000 m2 feletti rész 200 Ft/m2.

Az önkormányzati rendelet szerint mentes:

 – a magánszemély adóalany,

– a társasház, a lakásszövetkezet, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség használja.     

Telekadót az önkormányzat az illetékességi területén (kül- és belterületén), vállalkozások tulajdonában lévő telkek után állapítottunk meg.  A vonatkozó törvény számos földterületet kivesz a telek fogalma alól, így többek között a ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló, belterületen fekvő termőföldet, a külterületen fekvő termőföldet, illetve a tanyát is, melyek után így nem keletkezik telekadó kötelezettség. A telekadó alanya fő szabály szerint a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosának minősülő személy.

A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke:

 –  Az adó éves mértéke 0- 6000 m2 terület esetén 100 Ft/m2

  –  Az adó éves mértéke 6000 m2 felett 600.000 Ft és a 6000 m2 feletti részre vonatkozóan 50 Ft/m2.

Önkormányzati rendelettel megállapított mentesség: mentes

 • a magánszemély adóalany,
 • az árok, kivett út, magánút, iparvasút, szennyvíztelep megnevezésű ingatlan.
 • az épülettel, építménnyel beépített telek.

Fazekas László  

polgármester

Megszakítás