HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Közlemény

papaapaplyly

Pályázati kiírás

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 126/2023.(V.25.) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

A pályázat tárgya:
Albertirsa, belterület 6301/70 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 5127 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

Övezeti besorolás: az ingatlan Gksz-2 övezetbe tartozik.

Az ingatlan fás, füves kaszáló, közművesítetlen, épület nincs rajta. Sík, Ény-Dk-i tájolású, közbenső telek, közvetlen közútról megközelíthető. Építésre alkalmas, kereskedelmi, szolgáltató terület.

Az ingatlan minimális vételára: 25.000.000-Ft+Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. június 23. 12:00 óra

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 7. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

Egyéb szabályok
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

Albertirsa, 2023. június 9.

Fazekas László polgármester s.k

helyettesites_1

Dr. Makkos Gyula szabadsága 2023.06.07-én

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Makkos Gyula 2023.06.07-én szabadságon lesz.

Helyettesíti Dr. Zolnyan Erzsébet a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László

polgármester

strand

Június 09-én nyit a fürdő!

 

Mint a hónap elején ismertettem, idén június 09-étől, szeptember 03-áig lesz nyitva Albertirsa gyógyvízű strandja. A létesítmény hetente hat napon keresztül (a hétfő szünnap) 09:00-től 19:00 óráig várja kedves vendégeit. Reggeli úszásra 07:00-től 09:00 óráig, keddi és csütörtöki napokon nyílik lehetőség. Az időjárás függvényében, júliustól idén is tartunk éjszakai fürdőzéseket, és discók szervezésére is sor kerül. A vendéglátás szintén megoldott lesz a strand területén.

Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!

 

Fazekas László

polgármester

Tisztelt Lakótársaim!

A Cegléd tévé az alábbi híradással tudósított a Lurkó Bölcsőde most elkezdődött fejlesztéséről, az albertirsai gyermekintézmények férőhely bővítési programjáról.

 

Fazekas László

Polgármester

https://ctv.hu/bovul-az-albertirsai-bolcsode/

#thegov_button_6575b9134740f { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_6575b9134740f:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_6575b9134740f { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_6575b9134740f:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }