HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Közlemény

haziorvosi-helyettesites

Dr. Zolnyan Erzsébet szabadsága 2024.02.05 – 02.09.

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Zolnyan Erzsébet 2024.02.05 – 02.09-ig szabadságon lesz.

Helyettesíti Dr. Pakucs Mónika a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László

polgármester

421946933_791093426393733_2047570763969249289_n

Lezárás az Erzsébet térnél

Tisztelt Lakótársaim!

Korábban tájékoztattam Önöket arról, hogy a Köztársaság utca és Luther utca sarkán lévő gravitációs szennyvízakna, valamint az aknába érkező szennyvízelvezető rendszer dugulása miatt az Erzsébet téri játszótér lezárásra került.
A csatornarendszer ezen szakaszának rekonstrukciós munkálatai 2024.02.05-én (hétfőn) megkezdődnek és az időjárástól függően várhatóan 2024.02.15-ével befejeződnek.

A mai napon az Erzsébet téri játszótér Köztatársaság utca felől eső parkolójának középső része, valamint a Köztársaság utca és a Luther utca sarkán lévő terület ideiglenesen lezárásra kerül a munkaterület előkészítése érdekében.

Kérem, hogy a közlekedésünk során a fenti lezárásokra figyelemmel legyenek!

Fazekas László
polgármester

doctor_512

Dr. Makkos Gyula szabadsága 2024.02.05 – 07.

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Makkos Gyula 2024.02.05 – 07-ig szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Fógel Kristóf saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László
polgármester

20210528-hirek-ugyfelfog

Főépítész Asszony fogadóórája 2024.02.06.

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket, hogy Főépítész Asszony következő fogadóóráját február 06-án (kedden) tartja, ekkor lesz lehetőség személyes konzultációra. Az utána következő két hétben csak email-en lesz elérhető!

Időpontot a következő telefonszámon tudnak kérni: 06-53/570-051.

Sürgős esetben az alábbi emailen elérhető: foepitesz@albertirsa.hu.

Fazekas László
polgármester

Ivóvíz-pohár

Vízminőséggel kapcsolatos további információk

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az elmúlt napokban városunkban sajnálatosan megszaporodtak a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos jogos észrevételek, reklamációk, kérdések.

A téma kapcsán az alábbi információkat tudom adni.

A hétvége óta több alkalommal tárgyaltam a szolgáltatást végző DAKÖV Kft. monori üzemegységének igazgatójával. Az alább leírtak a DAKÖV Kft. hivatalos álláspontját tükrözik:

  • az egyes utcák fogyasztói helyein esetenként megjelenő (többnyire vöröses) elszíneződés, rossz szag a következőkre vezethető vissza: az ivóvízvezeték csöveinek belső falán filmszerű lerakódásként mangán és vas kicsapódás keletkezik. Ennek a rétegnek kisebb-nagyobb darabja időnként leválik a vezeték faláról, s megjelenik a kifolyóknál. A keveredéskor előfordulhat a vízbázisban lévő ammóniatartalom miatt szaghatás. Nincs szó ilyenkor mérgező, fertőző anyagok vízbe kerüléséről.

Víz-csatorna üzemeltetőnk, a DAKÖV Kft. rendszeres mintavételre és laboratóriumi elemeztetésre kötelezett, melynek eleget tesz. Labor eredményei (a legutolsó
2024. január 12-ei) korábbi évekre visszamenően, minden esetben megfelelnek a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben szereplő határértékeknek.

A vas- és mangántalanítás elvégzésére sem az önkormányzat, sem a DAKÖV nincs kötelezve. Sajnos emiatt az elmúlt két EU finanszírozási ciklus támogatásaira sem
volt jogosult településünk, nem pályázhattunk. Annak ugyanis az volt az adminisztratív feltétele, hogy a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben nevesítve legyen
városunk.

A vas-, mangán-, és ammóniamentesítő megvalósítása természetesen jó megoldást jelentene. A mintegy 350 -1000 millió forintos beruházási költségére azonban
jelenleg nem rendelkezünk saját forrással, s nincs a megszerzésére pályázati lehetőség sem. Ezzel együtt, a közeli jövőben valahonnan biztosítanunk kell rá a
szükséges pénzt.

  • Az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna hálózatra történő további ráköthetőség (a fogyasztók számának növelése) kérdésére, az a hálózat hidraulikai szakvélemény ad majd választ, amit tavaly megrendeltünk, s idén áprilisban elkészül. Az ivóvíz minőségére vonatkozóan fentebb jelzett problémák és a további ingatlanok rákötése között nincs összefüggés, sőt, minél több ingatlan használ vezetékes ivóvizet, annál kevesebb a pangó víz a rendszerben.

A kialakult állapoton sok esetben javítana a fogyasztási helyhez kötött, a vízóra utánra beszerelt egyedi szűrő (költsége 30-50e Ft).

A városi szennyvíztisztító telep tengelyen szállított (szippantott) szennyvíz fogadási problémája közvetlenül a tavaly tavaszi ottani tűzeset előtt keletkezett. Az újbóli fogadóképesség kialakítását a DAKÖV Kft. jelenleg tiltja, mivel az a telep jelenlegi általános állapotát tovább rontaná. A biológiai túlterhelés azonban nem a lakossági fogyasztási szokásokból ered. A szennyvíztisztító telepet jelenleg a tervezett értékhez képest kb. 40-60%-kal magasabb biológiai terhelés éri. A szolgáltató vizsgálatokat végzett, és igazolta, hogy nem a lakossági felhasználási szokások változtak meg. Így vélhetően azon közületi felhasználók okozzák, akik nem tartják be a közcsatornába bocsáthatósági határértékeket (28/2004. (II.25.) KvVM r.). Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban mind a szolgáltató, mind Önkormányzatunk folyamatosan felhívta a közületi felhasználók figyelmét a határértékek betartásának fontosságára.

Emiatt (képviselő társunk jelzését és információ igényét is figyelembe véve) a DAKÖV a közeljövőben fokozza a területen működő vállalkozások ilyen irányú tevékenységének ellenőrzését. Miután két, egymás szomszédságában lévő telepen (Albertirsán majd a napokban Pilisen) is ilyen helyzet alakult ki, a DAKÖV január 30-ai döntésével a két város vonatkozásában a Dánszentmiklós/Nyáregyháza-i tisztítóművet jelölte ki befogadóként.

A DAKÖV Kft, mint közszolgáltató változatlan áron szolgáltat településünkön, a szennyvíz leürítési díját a külső szolgáltatóknak nem változtatta meg.

Így az elhelyezés díja megegyezik az albertirsaiéval. A szállítás költsége valamelyest megemelkedik. Az érintett (szennyvízcsatornával nem rendelkező) lakótársaink ebből fakadó esetleges többletköltségének átvállalásáról képviselő-testületünk február végén tud dönteni.

 

Tisztelettel:

Fazekas László
polgármester

aramszunet18

Figyelem, áramszünet 2024.02.02-án!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft. az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:

2024.02.02. 07:30 – 13:30

Területek:

Albertirsa

Galagonya dűlő 2.;

Vágóhíd utca 1 – 30.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

aramszunet9

Figyelem, áramszünet 2024.02.01-jén!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft. az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:

2024.02.01. 08:30 – 14:30

Területek:

Albertirsa

Pacsirta utca 18 – 54., 25 – 53.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

#thegov_button_664886a31764c { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_664886a31764c:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_664886a31764c { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_664886a31764c:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }