HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
785-1

Pályázati felhívás strand büfé üzemeltetésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező strandfürdő (Albertirsa 6314/11/A hrsz) területén elhelyezkedő büfé (5-ös büfé) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, illetve elektronikus úton a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2024.április 16. 15 óra. 

images

Pályázati kiírás – 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében pályázati eljárást hirdet az Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 93/2024.(III.25) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertira, Irsay K. u. 2.

A pályázat célja: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

Pályázat címe: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

A pályázat tárgya: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelésű ágú, 9.731 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan.

Övezeti besorolás (a hatályos helyi építési szabályozási terv alapján): Gksz-2.

Beépítetlen terület. Az ingatlan közművesítetlen – a környezet összközműves. A gáz, a villany és a víz- és csatornaközmű az utcában kb. 110 méterre elérhető.

A telek átlagos állapotú építési telek.

Az ingatlan minimális vételára: 95.900.000 Ft + Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban, személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat címét, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 2 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. április 22, 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 30 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 5. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: az egyösszegű legmagasabb anyagi ellenszolgáltatást biztosító ajánlat kerül kiválasztásra.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

PALYAZATI

Pályázati kiírás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 92/2024.(III.27.) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

A pályázat tárgya:

Albertirsa, Thököly u. 37. szám alatti, 2464/1 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 876 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

Övezeti besorolás (a hatályos helyi építési szabályozási terv alapján): Lf2 – falusias lakóterület.

Az ingatlanra a közművek nincsenek bevezetve. Gáz-, elektromos-, víz- és csatornaközmű az utcában elérhető. Az ingatlan átlagos állapotú, építésre alkalmas telek.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Az ingatlan minimális vételára: 11.000.000 Ft + Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban, személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. április 22, 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 5. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok:

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

 

f58cadb7dd7345b2a7ea735a3657ae76

HÁZI KOMPOSZTÁLÁS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatom lakótársaimat, hogy Albertirsa Város Önkormányzata, a levegő tisztaságának védelme, a zöldhulladék környezetbarát kezelése – ennek megfelelően a nyílt téri égetésének visszaszorítása – érdekében 2024. évben is a házi komposztálás népszerűsítését és elterjesztését helyezi előtérbe.

Az Önkormányzat a településen lakók részére idén ismét házi komposztálási programot indít. A programban bárki részt vehet, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel és kedvet érez a komposztáláshoz. Az akcióban résztvevőknek az Önkormányzat ingyenesen 1 db komposztáló ládát ad át használatra, együttműködési megállapodás keretében.

A jelentkezés feltételei:

  • bejelentett állandó lakóhely,
  • annak vállalása, hogy a jelentkező az átadott komposztáló eszközt rendeltetésszerűen használja 3 évig (az együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat ellenőrizheti a rendeltetésszerű használatot).

A házi komposztálási programra jelentkezésre a pályázati adatlap letölthető városunk honlapjáról (www.albertirsa.hu), vagy a hivatalban átvehető. A pályázatok beadási határideje: 2024. április 17. 16:00. Az Önkormányzat a költségvetésben meghatározott összegig tudja biztosítani a komposztáló ládák beszerzését. A pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Fazekas László
polgármester

 

6123532d384d6bb26cae7927a9bff2584a201026

Tájékoztató a szemészeti szakrendelésről

Örömmel tájékoztatom lakótársaimat, hogy 2024. április 8-tól, hétfői napokon, a szemészeti szakrendelés újra  igénybe vehető 16-19 óra közötti időben a megszokott helyen,  a Köztársaság u. 9. sz. alatti rendelőben.

Dr. Böcskei Zsolt szemész szakorvos végzi a vizsgálatokat.  A Doktor Úr csak az előjegyzett betegeket tudja fogadni.

Időpont a 20/255-6790 telefonszámon kérhető az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal munkaidejében:

Hétfő:          8:00 – 17:30
Kedd:           8:00 – 16:00
Szerda:        8:00 – 16:00
Csütörtök:  8:00 –16:00
Péntek:       8:00 – 14:00

Fazekas László
polgármester

Két plusz

Két plusz

Képviselő-testületünk a mai ülésén támogatta a Ceglédi Tankerületi Központ két megkeresését.
Eszerint, művészeti iskolánk tanszakai közé felvételre kerül a „Grafika és festészet”.
Úgy gondolom, hogy Albertirsa hosszú ideje igen jelentős értékeket felmutató képzőművészeti élete indokolja a bővítést.

Másrészt, a Tessedik Sámuel Általános Iskola Táncsics Mihály utcai épületének maximális tanulói létszáma 160-ról 200-ra növekszik. Ennek oka a város gyermeklétszámának örvendetes gyarapodása. Emiatt tavaly nyáron 5 millió Ft-ért felújítottuk a Táncsics út udvarának belső részén lévő épületet, ami azóta két tanulócsoportot fogad. A mostani létszámkeret emeléssel az iskola egésze (Győzelem és Táncsics úti épület együtt) formálisan is képes az igények kielégítésére.

Mindkét határozat esetében szeptember elseje a gyakorlati hatályba lépés. A két döntés együtt jól mutatja, hogy Albertirsa lélekszámának növekedése alapvetően jó dolog, hiszen jelzi városunk életképességét. Ugyanakkor ez a folyamat új feladatokat is támaszt velünk szemben. Ezek végrehajtására pedig képesek vagyunk.

 

Fazekas László
polgármester

IMG_20240325_111021 (003)

Célegyenes

A Lurkó Bölcsőde újabb két foglalkoztató teremmel (28 férőhellyel) történő bővítési munkái, sportnyelven szólva célegyenesbe értek. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy megkezdődött a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása. A folyamat várhatóan 30 napot vesz igénybe. Időközben elindíthatjuk az engedélyeztetési procedúrát is. Így várhatóan az eredeti munkarend szerint befejeződhet a beruházás. Vagyis, valamikor a tavasz legvégén hivatalosan is az intézmény, végső soron a kicsinyek birtokába kerülhet az új épületrész. Így a bölcsi teljes befogadóképessége 108 főre növekszik, ami azt jelenti, hogy minden valós ellátási igényt képes kielégíteni a város az 1-3 éves picinyek számára.
Fazekas László
polgármester

04.02 – 04.05. Helyettesít Dr. Zolnyan Erzsébet

Dr. Tancsik Enikő szabadsága 2024.04.02 – 04.05.

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Tancsik Enikő 2024.04.02 – 04.05-ig szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Zolnyan Erzsébet saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László
polgármester

 

#thegov_button_669f824a8e17b { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_669f824a8e17b:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_669f824a8e17b { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_669f824a8e17b:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }