HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
IMG_20210616_162754

Jó hír

Hosszú pályázati procedúra végét jelzi, hogy a mai napon „jóváhagyott” minősítést kapott a Szentmártoni út, M4. számú gyorsforgalmi út és Tápiószentmárton közigazgatási határa közötti 4467 fm hosszú szakaszának teljes felújítása. A programot még 2021-ben indítottuk az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon”, a VP6-7.2.1.1-21 számú felhívásra.

Fazekas László
polgármester

Plakát 2023 pdf

Nyári napközis tábor 2023.

Albertirsa Város Önkormányzata 2023. június 19. és 2023. július 21. között nyári napközis tábort szervez szakképzett pedagógusokkal, munkanapokon 8.00 – 16.00 között.

Jelentkezés: a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a díj befizetésével válik érvényessé!

A jelentkezési lapot és az egészségügyi nyilatkozatot megtalálják a weboldalon – www.albertirsa.hu, illetve személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2730 Albertirsa, Irsay K. utca 2.).

A jelentkezési lap leadása: az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál kihelyezett postaládában (befizetési csekk másolatával együtt), valamint ügyfélfogadási napokon a 19. irodában lehetséges.

A jelentkezési határidő: 2023. június 9.

A napközis tábor térítési díja: 15.000,- Ft/hét, mely tartalmazza a napi háromszori étkezést, a foglalkozások és az alapanyagok díját. A díjat az igénybe vett hét előtt egy héttel korábban be kell fizetni!

Utólagos jelentkezés – kizárólag a szabad férőhelyekre – az igénybe vett hét előtt legalább egy héttel korábban leadott jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése esetén lehetséges!

A részvételi díj befizetése postai úton és átutalással is lehetséges. 

Albertirsa Város Önkormányzatának számlaszáma: K&H Bank 10402977-50505549-55531002. Postai csekk a jelentkezési lappal együtt kérhető. Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyerek nevét és a választott időszakot feltüntetni szíveskedjenek!

A számlaigényt kérjük, szíveskedjenek előre jelezni!

A tábor lemondása: lehetőséget biztosítunk, hogy részvételi szándékát módosítsa, a részvételt lemondja. Amennyiben a lemondás időpontja 3 munkanappal a kezdés előtt történik, a teljes díjat visszafizetjük. A napközi kezdőnapján történő lemondás esetén az aznapi díjat nem áll módunkban visszafizetni (3.000,- Ft/nap).

A napközi időtartama alatt történő betegség esetén, a díjat időarányosan tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében.

A lemondásról, betegségről kizárólag írásos értesítést fogadunk el személyesen, a szocialis.ugyek@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal postai címén. 

A befizetésről szóló bizonylatot minden esetben hozzák magukkal!

Egyéb fontos tudnivalók:  csak egészséges gyermek vehet részt a táborban!

A szülőknek egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük a gyermek egészségével kapcsolatban a tábor megkezdése előtt!  

A gyermekek a tábort csak a táborvezető engedélyével hagyhatják el!

A gyereket a szülők írásos meghatalmazása alapján adhatják át más személynek. Változás esetében újabb írásos meghatalmazás kell, melyet csak a szülő adhat át a táborvezetőnek, pedagógusnak.

Értékes ékszerért, játékért, óráért, telefonért, műszaki cikkekért felelősséget nem vállalunk!

                                                                                            Albertirsa Város Önkormányzata

Holiday

Dr. Fógel Kristóf szabadsága

Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Fógel Kristóf 2023.05.25-én, csütörtöki napon szabadságon lesz. Helyettesíti Dr. Tancsik Enikő a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László
polgármester

 

kut_2

Érdemes várni

Jó néhány esztendeje zajlik az engedéllyel nem rendelkező fúrott kutak legalizálása körüli állami huzavona. Legutóbb 2020. végén történt az a törvénymódosítás, mely szerint a szóban forgó kutakra 2023. december 31-éig fennmaradási engedélyt kell szerezni. Aki ezt elmulasztja, 2024. januárjától vízgazdálkodási bírságra számíthat.

Ugyanakkor, az elmúlt hetek szóbeszéde után ma már tény, hogy belügyiminiszter úr olyan tartalmú előterjesztést tesz le az országgyűlés asztalára, mely (A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény módosításával) az 50 méternél nem mélyebb, az első vízzáró réteget el nem érő, a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken lévő kutak esetében mentességet biztosít az engedélyeztetés alól. Jelen pillanatban tehát több mint valószínű, hogy a sekély és alacsony vízhozamú, háztartási kutak esetében nem lesz szükség engedélyeztetésre.

A kialakult helyzetben mindenképp érdemes megvárni az Országgyűlés e témában pár héten belülre várható döntését.

 

Fazekas László
polgármester

Pályázati felhívás – Pénzügyi számviteli ügyintéző munkakörre

Pályázat pénzügyi – számviteli munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi – számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, betöltője által ellátandó lényeges feladatok:

Az államháztartás rendje szerint az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása.  Költségvetési előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, a könyveléssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek, valamint az időközi költségvetési jelentéseinek elkészítésében való közreműködés, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése, számlázási feladatok. Részvétel a határidős feladatok elvégzésében.

Tárgyi eszközök nyilvántartása. Egyéb pénzügyi és gazdálkodási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontja szerinti végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,
 • államháztartás területén szerzett számviteli gyakorlat,
 • Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • hivatástudat és elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, illetve postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
 • elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

Pályázati felhívás – Adóügyi ügyintéző munkakör

Pályázat – adóügyi ügyintéző munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca.2

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állomány-karbantartás, adóügyi iratok iktatása postázásra előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet a 19. pontja szerinti végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, megléte,
 • önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható:

 • személyesen, illetve postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
 • elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

– személyesen, illetve postai úton a 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. címre,
– elektronikusan: jegyzo@albertirsa.hu email címre megküldve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:
A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

uszomesterkeresunk

Álláshirdetés úszómesteri munkakör elvégzésére

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
munkatársat keres,
az Albertirsai Gyógyvizű Fürdőbe,
szezonális jelleggel, az alábbi pozícióba:
USZODAMESTER
Elvárások:
középfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga
(amennyiben Ön vizsgával nem rendelkezik, az Önkormányzat vállalja a képzés díját, a munkaszerződés idő előtti megszűnése esetén visszatérítési kötelezettség mellett),
cselekvőképesség, büntetlen előélet,
vendégközpontúság, segítőkészség,
udvariasság, ápoltság, igényes munkavégzés.
Előny:
szakmai tapasztalat.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a
muszak@albertirsa.hu email címen, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével.
Érdeklődhet a 06 53/570 056-os telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2023. május 31.

palyazati_felhivas_0

Pályázati felhívás

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező strandfürdő (Albertirsa 6314/16 hrsz) területén elhelyezkedő büfék (8-as büfé és az ahhoz tartozó Szaletli büfé, valamint az 5-ös büfé) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, illetve elektronikus úton a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 23. 15 óra.

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2023.(V.05.) határozata alapján.

aramszunet10

Figyelem, áramszünet 2023. május 19-én!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:

2023.05.19.   07:30 – 15:30

Területek:

Albertirsa

 

Csengey Gusztáv utca 1., 8. – 10.;

Kolozsvári utca 57. – 59. 62. – 66.;

Somogyi Béla utca 1. – 23., 2. – 34.;

Temető utca 2. – 8.

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

 

Megszakítás