HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
question

Pontosítás – Válaszok

Az építmény és telekadóval kapcsolatban megjelent közlemény alábbi szövegrészét pontosítom:

„Ez az adónem kizárólag vállalkozóinkat érinti.”

Nem a vállalkozóinkat, hanem a vállalkozást, gazdasági szervezetet (jogi személyt) érinti. Az annak tulajdonában lévő telek illetőleg építmény után kell ezt az adónemet fizetni, a magánszemélyek mentesülnek ezen adónem megfizetése alól.

 

Továbbá, a téma kapcsán eddig felmerült érdemi kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

  • A 14/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet a honlapon közzétételre került, továbbá az Albertirsai Híradó következő (májusi) számában is megjelenik.
  • Magánszemély tulajdonában lévő ingatlan (telek, épület) után a magánszemélyek kommunális adóját fizeti a tulajdonos, ha többen vannak, a tulajdoni hányad arányában megosztják, vagy megegyeznek arról, hogy közülük ki viseli azt. (Pl: 3 testvér, egyenlő arányban tulajdonosa egy ingatlannak, az éves kommunális adó 18.000 Ft, fejenként évente 6.000 Ft az adókötelezettség.) Ebben az esetben tehát ingatlan- vagy telekadót nem kell fizetni.

    Ha a vállalkozás, gazdasági szervezet (jogi személy) tulajdonában van a telek, az épület, az építmény, akkor kell ezt az újonnan bevezetett adónemet fizetni. Beépítetlen területre-telekadót, az épületre, építményre-építményadót. (Pl. xyz Kft. tulajdonában van egy 80 m2 területű épület, (ez eddig nem adózott,) 2023. július 1-ét követően az épület után fizetendő adó: 38.000 Ft/év, (60 m2 500 Ft-tal, 30.000 Ft, plusz a 20 m2 400 Ft-tal) )

 

Fazekas László

polgármester

ado.22.03.07

Új adónem

Tisztelt Lakótársaim!

Hazánk kritikus gazdasági helyzete az önkormányzatok állami finanszírozásának igen szerény mértéke rákényszerít minket arra, hogy saját, helyből származó bevételeinket növeljük. Ellenkező esetben ugyanis nem tudnánk teljesíteni vállalt feladatainkat.

Emiatt a város képviselő-testülete mai ülésén úgy döntött, hogy július elsejétől bevezeti az építmény- és telekadót. Ez az adónem kizárólag vállalkozóinkat érinti. Tehát nekik kell fizetniük. Az egyes vállalkozást terhelő kötelezettség nem nagy, viszont így az önkormányzat 2023. második félévében mintegy 35-40 millió forintnyi plusz bevételre számíthat. Ezt a pénzt (az adó beszedésének néhány milliós költségén felül) a képviselő-testület kizárólag fejlesztésre vagy szociális célú kiadásra fordíthatja.

Építményadót az önkormányzat az illetékességi területén (kül- és belterületén) lévő lakás- és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek után állapítottunk meg. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény mentesíti a szükséglakást, a háziorvosi rendelőt, az atomenergiáról szóló törvény szerinti építményt, és az állattartásra, a növénytermesztésre szolgáló építményt, amennyiben azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Az adó alanya fő szabály szerint az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

Az adó mértéke:

– Az adó éves mértéke 0-60 m2 hasznos alapterület esetén 500 Ft/m2.

– Az adó éves mértéke 61-1000 m2 hasznos alapterület esetén 60 m2 -ig 30.000 Ft és a 60 m2 feletti rész 400 Ft/m2.

–  Az adó éves mértéke 1001-6000 m2 hasznos alapterület esetén 1000 m2-ig 400.000 Ft és az 1000 m2 feletti rész 300 Ft/m2.

– Az adó éves mértéke 6001 m2 hasznos alapterület felett a 6000 m2-ig 1.800.000 Ft és a 6000 m2 feletti rész 200 Ft/m2.

Az önkormányzati rendelet szerint mentes:

 – a magánszemély adóalany,

– a társasház, a lakásszövetkezet, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség használja.     

Telekadót az önkormányzat az illetékességi területén (kül- és belterületén), vállalkozások tulajdonában lévő telkek után állapítottunk meg.  A vonatkozó törvény számos földterületet kivesz a telek fogalma alól, így többek között a ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló, belterületen fekvő termőföldet, a külterületen fekvő termőföldet, illetve a tanyát is, melyek után így nem keletkezik telekadó kötelezettség. A telekadó alanya fő szabály szerint a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosának minősülő személy.

A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke:

 –  Az adó éves mértéke 0- 6000 m2 terület esetén 100 Ft/m2

  –  Az adó éves mértéke 6000 m2 felett 600.000 Ft és a 6000 m2 feletti részre vonatkozóan 50 Ft/m2.

Önkormányzati rendelettel megállapított mentesség: mentes

  • a magánszemély adóalany,
  • az árok, kivett út, magánút, iparvasút, szennyvíztelep megnevezésű ingatlan.
  • az épülettel, építménnyel beépített telek.

Fazekas László  

polgármester

1682333207715 (002)

A határtakarításról

1970. óta kerül sor világszerte a „Föld Napja” tiszteletére szervezett programokra.

A mindenkor április 22-ére időzített különféle események célja az emberek figyelmének ráirányítása a Föld természeti környezetének megóvására.

Idén erre a napra, szombatra szerveztük az Albertirsán hagyományos „határtakarítást”. Az akció minden korábbinál sikeresebb volt. Mindegy 250 fő önkéntes, összesen 40 m3-nyi szemetet gyűjtött a város határában, s néhány belterületi utcában. A program valamennyi résztvevőjének és szervezőjének ezúton is megköszönöm, hogy szabadidejében munkájával hozzájárult környezetünk megtisztításához!

Abban bízom, hogy idővel a felelőtlen szemetelők száma csökken.

 

Fazekas László
polgármester

egeszsegugy

Dr. Fógel Kristóf szabadság 2023.04.28 – 05.02.

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Fógel Kristóf 2023.04.28 – 2023.05.02-ig szabadságon lesz. Helyettesíti Dr. Makkos Gyula a saját rendelőjében, saját rendelési idejében.

 

Fazekas László
polgármester

aramszunet4

Figyelem, 2023.05.03-án áramszünet!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:

2023.05.03.   07:00 – 16:30

Területek:

Albertirsa

Árok utca 3093. – 3097/9., 2. – 8.;
Árpád utca 27. – 53., 30. – 62.;
Baross utca 66.;
Bába utca 1.;
Bocskai köz 1. – 7., 2. – 8.;
Bocskai utca 1. – 43.,2. – 40.;
Csengey Gusztáv utca 22. – 24.;
Futó utca 1. – 13., 2. – 18.;
Gárdonyi Géza utca 1. – 9., 2. – 10.;
Győzelem köz 1. – 13., 2. -14.;
Győzelem utca 1. – 21., 2. – 18.;
Hősök útja 1. – 17., 2. – 1706/3.hr.;
Kolozsvári utca 13. – 41., 4. – 42.;
Koltói Anna utca 29. – 47., 32. – 54.;
Kossuth Lajos utca 7. – 23., 14. – 36.;
Lara utca 1. – 5., 2. – 6.;
MÁV állomás;
Mért közvilágítás 1.;
Pesti út 34. -42.;
Somogyi Béla utca 25. – 55., 36. – 3138.;
Sport utca 3. – 11/B, 4. – 30.;
Tavasz utca 9. – 11.;
Toldi Miklós utca 1. – 15., 2. – 14.;
Vasút utca 3. – 77, 4/10. – 34.;
Vinnyica utca 1. – 5., 2. – 2936.;
Zászló utca 2. – 10., 3. – 17.;
Zrínyi utca 1. – 9., 2. – 8.

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

 

#thegov_button_65e01eb90928a { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_65e01eb90928a:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_65e01eb90928a { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_65e01eb90928a:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }