HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
arams

Figyelem, áramszünet!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi
időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:
2023.02.03. 07:30 – 15:30

Területek:
Albertirsa
Homok puszta 81.
Homokrész I. 10/3.-372/25.,3.-357/40.
Mikebudai utca
Temető dűlő 12.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állóknak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet.
Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!
MVM Démász
Áramszolgáltató Kft.

kép

Don megemlékezés

Doni megemlékezés

 

A Magyar Királyi Honvédség 1942-ben felállított ún. II. magyar hadserege 1943. januárjában a keleti hadszíntéren, a Voronyezs körzetében vívott harcok során megsemmisítő vereséget szenvedett. A megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül a frontra kiterelt honvédek közül mintegy 100-120 ezren odavesztek, legnagyobb részben a 40. szovjet hadsereg által január 12-én megindított hadművelet eredményeképpen.

A II. magyar hadsereg megsemmisülése hazánk hadtörténetének egyik legsúlyosabb katasztrófája.

Lehet lamentálni a szomorú eset számos tanulságán, például, hogy mit is keresett a Don folyónál 200 ezer, jelentős részben nyári felszerelésbe öltöztetett magyar katona a -30 -40 C°-os orosz télben. Annyi bizonyos, hogy zömük nem saját jószántából ment oda.

Ezért a szerencsétlen sorsú áldozatokról kötelességünk megemlékezni. Itt, Albertirsán Malya János, Petró Károly és Roszík Mihály egykori kezdeményezése alapján 25 éve megtesszük ezt.

Idén (az előző alkalmakhoz hasonlóan) a katolikus templomban, szentmise keretében történik a megemlékezés, ami után a Kossuth parkban megkoszorúzzuk a város II. világháborús áldozatainak emlékművét.

A templomi alkalom időpontja: Január 15 (vasárnap) 9 óra.

 

Fazekas László

Polgármester

rezsicsokkentes

Változás a gázárkedvezmény igénybevételi feltételeiben

2023. január 10-től azon ingatlanok esetében is jár a kedvezmény, ahol az ingatlanra épült
lakásoknak nincs külön bejárata, a lakások műszaki megosztottsága nem megoldott, HA a
lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.
OTÉK 105.§-a szerint a lakás lakóhelyiségei (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségei (konyha,
főzőfülke), egészségügyi helyiségei (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségei
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségei (kamra, gardrób,
lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy vannak kialakítva, hogy azok együttesen lehetővé teszik:
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-
tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű,
lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető,
huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m 2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé
teszi a pihenést (az alvást) és az otthoni az tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést
szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
A 30 m 2 -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének
legalább 16 m 2 -nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az
étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a
lakószoba légterével közös.
A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő
szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.
A lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem kérhető az
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, valamint letölthető Albertirsa
Város Önkormányzat www.albertirsa.hu honlapjáról.
A kitöltött kérelem benyújtható személyesen, ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján vagy elhelyezhető a Hivatal (2730. Albertirsa,
Irsay K. u.2.) épülete előtt elhelyezett postaládában, illetve elektronikus úton a muszak@albertirsa.hu
e-mail címre, vagy hivatali kapun keresztül (KRID azonosító: ALBERTIRSA 303076172).

Albertirsa, 2023. január 5.

Kovács Zoltánné dr. jegyző

 

 

advanced-floating-content-close-btn