HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
Áramszünet_0

Figyelem, áramszünet! – november 11.

 

 

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön

– 0400776862 (2730 Albertirsa, Tó utca 2578),

– 0400843146 (Albertirsa, Bicskei út),

– 0400843147 (Albertirsa, Szabadság tér) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

 

Időszakok:

2022.11.11. 08:00 – 15:00

 

Területek:

Albertirsa

Dózsa György utca 1x-2827, 28-58.

Hunyadi utca 57-2627, 56-2806.

Nyáregyházi utca 1-2119/3, 2/1-24.

Pesti út 101-197, 88-128/1.

Tó utca 1-2605/ 11,2-2578.

Bicskei út 3-49/40/2, 2-22.

Külterület IV. 71/1-5113/1,14-5120.

Margaréta utca 1-29, 2-5064/3.

Rákóczi utca 33/1-47, 32/1-44.

Tessedik utca 1-9, 2-18.

Dánosi út 1.

Feketerész 71-5117/4, 18-5130.

Liget utca 3-109, 16.

Nyárfa utca 1-5, 2-4.

Szabadság tér 1-3-2605/15.

Öregszőlő sor 71-5097/3, 74-80.

 

 

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állóknak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

MVM Démász

Áramszolgáltató Kft.

 

index-1.jpg

Pályázat – önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése /2/

Pályázati kiírás

 

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 248/2022.(X.27.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

2730 Albertirsa, Csengey Gusztáv u. 12. szám alatti, 3085 helyrajzi számú, művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület megnevezésű, 737 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Lf-2 övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete alapján helyi jelentőségű védett természeti terület.

 

Az ingatlan átlagos állapotú üres telek.  A telek közművesítetlen. A közművek a tágabb környezetben elérhetőek. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 8.000.000 Ft+ÁFA.

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az \”Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.\” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. november 30. 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 6. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute

index-2.jpg

Pályázat -önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése /1/

Pályázati kiírás

 

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 246/2022.(X.27.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege: nyílt

 

A pályázati fordulók száma: 1

 

A pályázat tárgya:

 

Albertirsa, Pesti u. 59. szám alatti, 3379 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett lakóház, udvar megnevezésű, 599 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

 

Övezeti besorolás: Vt-1(Településközpont terület) övezetbe tartozik.

 

Az ingatlan felújítandó/bontandó állapotú. A melléképület a térképmásolaton nem szerepel. A víz- és elektromos közmű a telken belül található. Az ingatlan a csatorna közműre nincsen csatlakoztatva. A gázközmű a tágabb környezetben elérhető. A közművek elérhetőségének vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Az ingatlan minimális vételára: 25.000.000 Ft+ÁFA.

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az \”Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.\” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. november 30. 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 6. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute

 

tuzifa.jpg

Tüzifa támogatás

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 2022. évre pályázatot ír ki

 

TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

 

Pályázati feltételek:

Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel – állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel – rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:

  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2022. évben 85.500.-Ft), egyedül élő esetén 320 %-át (2022. évben 91.200.-Ft);
  • az a háztartás, melynek tagjai nem részesülnek lakhatási támogatásban;
  • aki a pályázati adatlapot kitölti és a kötelező mellékleteket hiánytalanul csatolja.

„Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.\”

 A pályázat 2022. november 4. napjától 2021. november 15. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, a megjelölt mellékletekkel együtt.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • pályázati adatlap,
  • a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok – kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását – mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
  • amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik (melyről az alkalmi munkavállalónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell), csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,
  • gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az erre jogosult szülőtől,
  • életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
  • felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A támogatás mértéke: 5 q tűzifa/háztartás (egyszeri alkalommal)

A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2022. november 30-ig. A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik! A keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

 A pályázat benyújtható:

Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.

Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT TÜZIFA TÁMOGATÁSRA”

 

  • Tűzifa támogatási nyomtatvány 2022

20210705-hirek-haziorvosi-helyett-k-1-1.jpg

Dr. Fógel Kristóf szabadsága

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Fógel Kristóf szabadságát tölti 2022.11.02-tól 2022.11.04-ig. Helyettesít Dr. Makkos Gyula a saját rendelési idejében és rendelőjében.

Fazekas László

polgármester

 

#thegov_button_65d6a39d5773f { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_65d6a39d5773f:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_65d6a39d5773f { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_65d6a39d5773f:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }