HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
Ivóvíz-pohár

Vízminőséggel kapcsolatos további információk

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az elmúlt napokban városunkban sajnálatosan megszaporodtak a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos jogos észrevételek, reklamációk, kérdések.

A téma kapcsán az alábbi információkat tudom adni.

A hétvége óta több alkalommal tárgyaltam a szolgáltatást végző DAKÖV Kft. monori üzemegységének igazgatójával. Az alább leírtak a DAKÖV Kft. hivatalos álláspontját tükrözik:

  • az egyes utcák fogyasztói helyein esetenként megjelenő (többnyire vöröses) elszíneződés, rossz szag a következőkre vezethető vissza: az ivóvízvezeték csöveinek belső falán filmszerű lerakódásként mangán és vas kicsapódás keletkezik. Ennek a rétegnek kisebb-nagyobb darabja időnként leválik a vezeték faláról, s megjelenik a kifolyóknál. A keveredéskor előfordulhat a vízbázisban lévő ammóniatartalom miatt szaghatás. Nincs szó ilyenkor mérgező, fertőző anyagok vízbe kerüléséről.

Víz-csatorna üzemeltetőnk, a DAKÖV Kft. rendszeres mintavételre és laboratóriumi elemeztetésre kötelezett, melynek eleget tesz. Labor eredményei (a legutolsó
2024. január 12-ei) korábbi évekre visszamenően, minden esetben megfelelnek a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben szereplő határértékeknek.

A vas- és mangántalanítás elvégzésére sem az önkormányzat, sem a DAKÖV nincs kötelezve. Sajnos emiatt az elmúlt két EU finanszírozási ciklus támogatásaira sem
volt jogosult településünk, nem pályázhattunk. Annak ugyanis az volt az adminisztratív feltétele, hogy a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben nevesítve legyen
városunk.

A vas-, mangán-, és ammóniamentesítő megvalósítása természetesen jó megoldást jelentene. A mintegy 350 -1000 millió forintos beruházási költségére azonban
jelenleg nem rendelkezünk saját forrással, s nincs a megszerzésére pályázati lehetőség sem. Ezzel együtt, a közeli jövőben valahonnan biztosítanunk kell rá a
szükséges pénzt.

  • Az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna hálózatra történő további ráköthetőség (a fogyasztók számának növelése) kérdésére, az a hálózat hidraulikai szakvélemény ad majd választ, amit tavaly megrendeltünk, s idén áprilisban elkészül. Az ivóvíz minőségére vonatkozóan fentebb jelzett problémák és a további ingatlanok rákötése között nincs összefüggés, sőt, minél több ingatlan használ vezetékes ivóvizet, annál kevesebb a pangó víz a rendszerben.

A kialakult állapoton sok esetben javítana a fogyasztási helyhez kötött, a vízóra utánra beszerelt egyedi szűrő (költsége 30-50e Ft).

A városi szennyvíztisztító telep tengelyen szállított (szippantott) szennyvíz fogadási problémája közvetlenül a tavaly tavaszi ottani tűzeset előtt keletkezett. Az újbóli fogadóképesség kialakítását a DAKÖV Kft. jelenleg tiltja, mivel az a telep jelenlegi általános állapotát tovább rontaná. A biológiai túlterhelés azonban nem a lakossági fogyasztási szokásokból ered. A szennyvíztisztító telepet jelenleg a tervezett értékhez képest kb. 40-60%-kal magasabb biológiai terhelés éri. A szolgáltató vizsgálatokat végzett, és igazolta, hogy nem a lakossági felhasználási szokások változtak meg. Így vélhetően azon közületi felhasználók okozzák, akik nem tartják be a közcsatornába bocsáthatósági határértékeket (28/2004. (II.25.) KvVM r.). Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban mind a szolgáltató, mind Önkormányzatunk folyamatosan felhívta a közületi felhasználók figyelmét a határértékek betartásának fontosságára.

Emiatt (képviselő társunk jelzését és információ igényét is figyelembe véve) a DAKÖV a közeljövőben fokozza a területen működő vállalkozások ilyen irányú tevékenységének ellenőrzését. Miután két, egymás szomszédságában lévő telepen (Albertirsán majd a napokban Pilisen) is ilyen helyzet alakult ki, a DAKÖV január 30-ai döntésével a két város vonatkozásában a Dánszentmiklós/Nyáregyháza-i tisztítóművet jelölte ki befogadóként.

A DAKÖV Kft, mint közszolgáltató változatlan áron szolgáltat településünkön, a szennyvíz leürítési díját a külső szolgáltatóknak nem változtatta meg.

Így az elhelyezés díja megegyezik az albertirsaiéval. A szállítás költsége valamelyest megemelkedik. Az érintett (szennyvízcsatornával nem rendelkező) lakótársaink ebből fakadó esetleges többletköltségének átvállalásáról képviselő-testületünk február végén tud dönteni.

 

Tisztelettel:

Fazekas László
polgármester

aramszunet18

Figyelem, áramszünet 2024.02.02-án!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft. az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:

2024.02.02. 07:30 – 13:30

Területek:

Albertirsa

Galagonya dűlő 2.;

Vágóhíd utca 1 – 30.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

aramszunet9

Figyelem, áramszünet 2024.02.01-jén!

Tisztelt Lakótársaim!

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft. az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszakok:

2024.02.01. 08:30 – 14:30

Területek:

Albertirsa

Pacsirta utca 18 – 54., 25 – 53.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

Üdvözlettel:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

Statisztikai adatgyűjtés

2023-ban felgyorsult a kerti lucfenyők pusztulása hazánkban. A Magyar Kutatási Hálózat Debreceni Atommagkutató Intézetének klíma- és környezetkutatói tanulmányt készítenek, amely felhívja a figyelmet a klímaváltozás hazánkat is érintő, gyors jelenségeire, hatásaira.

Arra kérik a lakosságot, hogy segítsenek képet alkotni az elmúlt évben tapasztalható kerti lucfenyő pusztulásról egy három kérdéses kérdőív kitöltésével, amely mindössze fél percet vesz igénybe. Fontos, hogy városunk lakosainak megfigyelései is bekerülhessenek az adatbázisba.

A kérdőív linkje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgnK7dght-8hIoG-MMtrtPix-k113xhzbu3fl-OJFGgdbKsA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Woman,Filling,Glass,With,Fresh,Water,From,Kitchen,Faucet

Vízminőséggel kapcsolatos információ

Kedves Lakótársaim!

A tegnapi, több utcára kiterjedt ivóvíz minőségi probléma kezeléséről a DAKÖV Kft- től kapott információk alapján feltételeztem, hogy megoldódott. Ezzel ellentétben egy lakótársunk ma is jelzett elszíneződést.

Ezért kérem, jelezzék, mi a mai ( vasárnapi) tapasztalat?!

Segítségüket előre is köszönöm!

 

Tisztelettel:

Fazekas László

polgármester

562-1

Tájékoztatás az ivóvíz minőségéről

Tisztelt Lakótársaim!

A mai napon újabb rendellenességet tapasztaltak egyes utcákban a település déli részén (a 4-es számú kút környezetében) az ivóvíz minőségével kapcsolatban. A bejelentésnek köszönhetően a DAKÖV Kft. munkatársai azonnal megkezdték a probléma feltárását és annak megoldását.

Üzemigazgató úr tájékoztatása szerint az Árok utcában található tűzcsap meghibásodott, amelynek javítása után az nem zárt vissza a megfelelő módon, így a tűzcsap újranyitása után a vezetékben lévő vas/mangán film elszakadt és egy nagyobb darab levált. Ez okozta az elszíneződést és lerakódást a vezetékes vízben, amit tapasztaltak. A DAKÖV Kft. munkatársai öblítéssel tisztítják a vezetékrendszert, így a víz minőségének javulása, illetőleg a megfelelő víz a délutáni órákra várható.

Addig is türelmüket kérem!

Ha ez után is problémát tapasztalnak az ivóvíz minőségével kapcsolatban, kérem, hogy jelezzék a muszak@albertirsa.hu e-mail címre.

Fazekas László

polgármester

csapviz-shutter-20190828-488668

Vízminőség

Tisztelt Lakótársaim!

Ma reggel a Kolozsvári utcából és annak környékéről továbbá az Újtelep egy részéről többen jeleztek vízminőség problémát. A szolgáltatónak továbbítottam a lakótársaink által adott információkat.

Tájékoztattak, hogy tűzcsap javítás közben keletkezett hiba az okozó, amit kiküszöböltek. A víz minősége a déli órákig rendeződik.

 

Fazekas László

polgármester

doc01621520240126140039

Kormányablak busz érkezik 2024.02.05.

Tisztelt Lakótársaim!

Kormányablak busz érkezik 2024. február 5-én 9:30 – 15:30 között Albertirsára a Városháza előtti parkolóba.

Illetékfizetésre CSAK bankkártyával van lehetőség!

Fazekas László
polgármester

advanced-floating-content-close-btn