HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
TRABAJADORES-QUE-NO-SE-PUEDEN-JUBILAR-ANTES-DE-LOS-66-ANOS

Időskorúk Világnapja

Október elseje táján rendre elgondolkodom azon, hogy mi is az időskor legfőbb értéke, fontos velejárója.

Nos, alighanem az egyensúlyra törekvés: a továbbra is adott célokért, feladatok teljesítéséért végzett munka, és a szemlélődés, a pihenés egységének megélése.

Szeretettel köszöntöm minden kedves időskorú lakótársamat, ismerősömet!

Tisztelettel:

Fazekes László

polgármester

 

rezicsokkentes_tobbgeneracioshaz

Kiegészítő tájékoztatás a többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatban

 

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium által kiadott tájékoztatók alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtjuk.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL törvény V. fejezetében szabályozott hatósági bizonyítvány bizonyító közokirat.

A hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a jegyző állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak. Az OTÉK 105. §-ának valamennyi bekezdésében írtakat, valamint az I. melléklet 95. pontja szerinti „önálló rendeltetési egység” definícióját is figyelembe kell venni. Minden rendeltetési egységnek meg felelnie az OTÉK előírásainak, mind a funkcionalitás, mint a méretnagyságok tekintetében. Nem lehetnek közös használatúak a lakáshoz szükséges helyiségek (pl. konyha, fürdő), ahogy a meghatározott mérethatároknak is meg kell felelni. (A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.)

Nem önálló rendeltetési egység az az épületrész (pl. beépített tetőtéri rész), ha annak megközelítése (pl. lépcső) nem az épületen belüli közös közlekedőből vagy a szabadból indul, hanem egy lakás egy helyiségéből – pl. nappalijából -, hiába elégíti ki a két épületrész az OTÉK lakásra vonatkozó előírásait. Ebben az esetben nem érvényesül az önálló rendeltetési egység OTÉK fogalma. A közös közlekedő: az a közlekedő, ahonnan a lakások nyílnak (ha egy lakáson belül két fürdő, WC, konyha stb. van, attól még nem lesz az egy lakásból kettő).

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki!

Albertirsa, 2022. szeptember 30.

 

Kovács Zoltánné dr.

jegyző

IMG_20220608_164120_BURST14

Okos zebra – az elektromos hálózatra csatlakozás megtörtént

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola előtti gyalogátkelőhelynél az okos zebra korábbi telepítését követően, szükséges engedélyek birtokában megtörtént az elektromos hálózatra történő rácsatlakozás. Így hosszú várakozás után, működik a közlekedés biztonságát javító eszköz.

Köszönet érte mások mellett a Penny-Market Kft-nek és Petykovszki Zoltán vállalkozónak!

 

 

Tisztelettel

 

 

Fazekas László

polgármester

 

aramszunet

Figyelem, áramszünet – október!

 

 

 

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az MVM Démász Áramhálózati Kft. az ön 0400841776 (2730 Albertirsa, Dózsa György utca) és 0400843147 (2730 Albertirsa, Szabadság tér) felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

 

Időszakok:

2022.10.07. 08:00 – 15:00

 

Területek:

Albertirsa

Dózsa György utca 1x-2827,28-62 sz.

Hunyadi utca 57-99, 56-2806

Nyáregyházi utca 1-2119/3,2/1-24 sz.

Pesti út 101-197, 88-128/1 sz.

 

Területek:

Albertirsa

Dánosi út 1 sz.

Iskola utca 19-23, 14-28 sz.

Nyárfa utca 1-5, 2-4 sz.

Sarló utca 1 sz.

Szabadság tér 1-3-2605/15 sz.

 

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állóknak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

MVM Démász

Áramszolgáltató Kft.

 

bkoszen

Barnakőszén igényfelmérés

A Kormány az önkormányzatok közreműködését kéri a lakosság téli fűtéséhez szükséges barnakőszén igényének előzetes felméréséhez.
A felmérés arra terjed ki, hogy rendelkeznek-e a településen élők barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, továbbá
– nyilatkozni kell a 2022/2023. évi fűtési szezonban várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségéről (mázsában kifejezve).

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, akinek bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igénylésbejelentésekből származó adatok kezelése, rögzítése a felületen:
az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartására érdekében az érintettek az igénybejelentés során hozzájáruljanak személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez, az igényelt barnakőszén mennyiségéről összesítő lista készül, mely a háztartások számát és a barnakőszén mennyiségét tartalmazza.


Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kérem, hogy a mellékelt adatvédelmi tájékoztatót és igénylést kitöltve megküldeni szíveskedjen
kereszteny.aniko@albertirsa.hu e-mail címre, vagy papír alapon a Közös Önkormányzati Hivatalba 2022. szeptember 28-án 12.00 óráig

Fazekas László
polgármester

IMG_3751-1-1-scaled

Tüzifa hatósági áron

Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki.
Az albertirsai lakosokat a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. szolgálja ki Pusztavacson.
A pusztavacsi erdészet telefonszáma: 3630/250-5517.
Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 7:00-15:30,
péntek: 7:00-12:40.
A tűzifa programban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint vásárolható.
A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:
• Keménylombos: 30 000 Ft
• Lágylombos: 19 000 Ft
• Fenyő: 19 000 Ft
A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.
A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.
A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. óta vásárolt tűzifa mennyisége.
A befizetőhelyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.
Fazekas László
polgármester

uton_folyo_munkak_abla

Korlátozások a Mikebudai úti vasúti átjárónál

 

A MÁV tervezett műszaki munkálatai miatt a Mikebudai úti átjárónál a következő napokban az alábbi forgalomkorlátozásokra kerül sor:

2022.09.20. 21:00 – 2022.09.21. 05:00 félpályás útzár, benne 3 óra teljes útzár,

2022.09.21. 21:00 – 2022.09.22. 05:00 félpályás útzár, benne 3 óra teljes útzár.

A vasúttársaság illetékesei az Albertirsa és Mikebuda között közúton közlekedők megértő türelmét kérik!

 

Fazekas László

polgármester

figy

Többgenerációs kedvezmény

Tisztelt Ügyfeleink!

 Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlan rendeltetési egységek számáról kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található

(lakás: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé:

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
  5. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

(családi fogyasztói közösség: ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található.)

A kérelem elbírálásának határideje 8 nap. A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemle alapján történik.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez, és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem kérhető az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, valamint letölthető Albertirsa Város Önkormányzat www.albertirsa.hu honlapjáról.

A kitöltött kérelem benyújtható személyesen, ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján vagy elhelyezhető a Hivatal (2730. Albertirsa, Irsay K. u.2.) épülete előtti postaládában, illetve elektronikus úton a muszak@albertirsa.hu e-mail címre, vagy hivatali kapun keresztül (KRID azonosító: ALBERTIRSA 303076172).

 

advanced-floating-content-close-btn