HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
Albertirsa Város Önkormányzata hatályos rendeletei a www.njt.hu oldalon is megtekinthetők.

Költségvetési rendelet  módosítása 18-2022.pdf

Zárszámadási rendelet 17-2022 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021.(x.29.) önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022.(IV.01.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 30/2021. (XI.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

12/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Albertirsa Város Önkormányzata Polgármesterének 16/2021.(V.28) önkormányzati rendelete, Albertirsa Város Önkormányzata 2020.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Utólagos közműcsatlakozás ör 21-2020

A veszélyhelyzet alatt nyújtott rendkívüli támogatásokról szóló 9/2020.(V.19.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva

Forgalmi rendről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva

12/2020. (VI.17) önkormányzati rendelet a piaclátogatási korlátozásról szóló 6/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

9/2020 (V.19) rendelet veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásról

10/2020.(V.29.) önkormányzati rendelet sz egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 A 2022. évi költségvetési rendelet

A 2021. évi költségvetési rendelet A 2020. évi költségvetési rendelet és módosításai A 2019. évi költségvetési rendelet és módosításai

A 2018. évi költségvetési rendelet és módosításai

A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/ 2015. (II.27) egységes szerkezetben

A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2018. (IV.04.) rendelete egységes szerkezetben

Albertirsa város jelképeinek és a település neve használatának rendje – 6/2013. (III.29.)
Anyakönyvi eljárás egyes díjai – 13/2017. (VII.03.)
 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 19/2015. (V.29.)

Az ivóvíz és a viziközmű által biztosított szennyvízkezelés díjának megállapítása – 29/2007. (XII.21.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségeinek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályok szóló 10/2006. (III.31.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege
Egészégügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatás – 28/2015. (XI.26.)


Gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló rendelet 21/2019.(IX.30.)

Gyermekétkeztetési és térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetben -10/2019. (VI.04.) 

10/2020 (V.29) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Helyi Építési Szabályzatról szóló Önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalva

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 45/2004. (XII.17.)

Helyi iparűzési adóról szóló 29/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet

Helyi iparűzési adó – mellékletei

Helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása – 16/2008. (III.31.)

Helyi környezet védelem – 19/2004. (V.25.)
Helyi népszavazás és népi kezdeményezés – 22/2004. (V.25.)


Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2017. (X.27.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelettel
Játszóterek és parkok használatáról szóló 7/2014.(III.03.)

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szoló 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete, a 2/2017.(I.27.), a 2/2018. (I.26.), az 1/2019. (II.1.), és a 33/ 2019.(XII.20.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Albertirsa Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerésekről szóló 27/2018. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályai – 6/2016. (IV. 01.)

Közterületek tisztántartása 26/2015.(IX.28) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalása
Közterülethasználat általános rendjéről egységes szerkezetbe foglalva – 17/2005. (VII.01.)

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 41/2004. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Nem közművel összegyújtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Növények telepítési távolsága – 21/2018. (VII.02.)

Önkormányzat művelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló – 21/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Önkormányzat vagyonának meghatározása, vagyonkezelés egységes szerkezetben – 12/2009. (V.29.   A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjjáról szóló Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete, 6/2015.(II.27.), az 1/2017.(I.27.), valamint a 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege


Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete,  a 10/2015.(II.27.), a 7/2017. (III.31.), a 9/2018. (IV.04.), a 16/2018. (VI.04.), a 17/2018. (VI.12.), a 24/2019.(XI.05.) és a 27/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel,  a 131/2015.(VI.25.), a 80/2016.(V.26.), a 100/2017.(III.30.), a 247/2019.(XI.14.), a 277/2019.(XII.19.), a 204/2020.(IX.24.), a 205/2020.(IX.24.) és a 206/2020.(IX.24.) határozatok módosító rendelkezésével egységes szerkezetbe foglalt szövege     a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5. számú melléklet az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Talajterhelési díj – 29/2004. (IX.3.)

Településképvédelmi rendelet a 7/2018.(IV.05) önk. rendelete, a 18//2018.(IV.29) és a 13/2021.(IV.30) önk. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Településképvédelmi rendelet térkép_1
Településképvédelmi rendelet térkép_2

Települési sport – 26/2018. (XI.30.)

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök – 18/2001. (IX.28) Albertira Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelete a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével és módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Albertirsa Város  Önkormányzata Képviselő – testületének 20/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairólő

#thegov_button_6673d7fc8a6af { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_6673d7fc8a6af:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_6673d7fc8a6af { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_6673d7fc8a6af:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }