Városüzemeltetési munkakör betöltésére pályázat kiírás


      Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

                    

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca.2

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Településfejlesztési és-rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel, közlekedési és vízügyi igazgatással, ingatlangazdálkodási feladatokkal, közterületekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, műszaki feladatok, beruházások koordinálása, képviselő-testületi döntések előkészítése, végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Albertirsa Város Önkormányzat rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

§  Magyar állampolgárság

§  Cselekvőképesség

§  Felsőfokú iskolai végzettség

§  Büntetlen előélet

§  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet. 1 számú melléklet 20., 32. pontjában foglaltaknak megfelelő végzettség

§  Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  építéshatósági ügyintézésben szerzett tapasztalat, önkormányzati munkavégzés során elsajátított szakmai tapasztalat, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  végzettséget igazoló okiratok másolata, önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,

§  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény, amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. 06. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 06. 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Prazsákné Kökény Rózsa az 53/570-053-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca  2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő azonosító számot: 01-3205/2015., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző. 

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés