VÁRHATÓ KEZDETI ZÖKKENŐK

 

A mezőőri szolgálat megszervezése együtt jár a külterületi fekvésű termőföldek tulajdonosainak járulékfizetési kötelezettségével. Az ilyen földtulajdon után évi 700 forint/hektár járulék kerül kivetésre. Az ebből befolyó pénzhez az önkormányzatnak jelentős összeget (2015-ben, mintegy 5170 ezer forintot) kell hozzátennie. Fizetni természetesen nem szeretünk, ám meggyőződésem, hogy ennek ellentételeként fontos és jól működő szolgáltatást nyújtunk majd a gazdák részére. A kivetés bevalláson alapul. Az utóbbira szóló felhívást a napokban postázza az önkormányzati hivatal. Munkatársaim a ceglédi földhivatal adatbázisából dolgoznak. A benne szereplő információk alapján mintegy 3600 fő kapja meg a felhívást tartalmazó borítékot. Sajnos már látjuk, hogy lesz közöttük jó néhány téves címzés. Sőt! Bizony előfordulhat, hogy esetleg évek óta meghalt ember nevére megy ki az értesítés. A földhivatalban ugyanis gyakran megtörténik, hogy egy-egy (esetleg eleve késedelmesen megszülető) hagyatéki határozat vagy adásvételi szerződés iratokon történő átvezetése sokáig elhúzódik. Az pedig könnyen belátható, hogy többezres tételnél személyes információkra hagyatkozva képtelenek vagyunk az így keletkező hibákat megszüntetni.

Emiatt előre elnézést kérek az esetleges téves értesítésekért. Amennyiben mégis megtörténik ilyesmi, kérem, hogy a hivatal adócsoportjánál (tel.: 570-054) szíveskedjenek azt jelezni.

 

Tisztelettel:

 

Fazekas László

polgármester

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés