ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV

Kedves Ügyfelünk!

Jelen ügyfél-elégedettségi kérdőív segítségével szeretnénk felmérni, hogy Ön hogyan értékeli hivatalunkban az ügyintézés gyorsaságát, hatékonyságát, mennyire elégedett az ügyintézők hozzáállásával, a hivatali környezet kialakításával.

A felmérés név nélkül történik, a kapott válaszok nem kerülnek semmilyen módon beazonosításra. Egyedüli céljuk a hivatali munka hatékonyságának növelése és ez által az ügyfelek elégedettségének növelése.

Milyen mód(ok)on fordul leggyakrabban a Hivatalhoz?

 Személyesen
 Telefonon
 Levélben

Milyen gyakran keresi fel a Hivatalt?

 Hetente többször
 Hetente
 Havonta
 Évente néhány alkalmommal

Mennyire igazodik el Ön a Hivatal épületében?

 Könnyen eligazodom
 Nem mindig találom meg a megfelelő irodát, ügyintézőt
 Nagyon nehezen igazodom el

Mely ügyben keresi fel leggyakrabban a Hivatalt?

 Szociális ügy
 Gyámügy
 Adóügy
 Anyakönyvi (anyakönyvi kivonat, házasságkötés, haláleset)
 Építésügy
 Oktatás, nevelés, sport, művelődés
 Városüzemeltetési
 Információ, tájékoztatás kérése
 Egyéb: 

Mennyire elégedett az ügyfélfogadási idő kialakításával?

 Egyáltalán nem okoz gondot, hogy igazodjam hozzá
 Néha gondot okoz, hogy igazodjam hozzá
 Állandó problémát jelent, hogy igazodni tudjak hozzá, a következőket változtatnám meg:

Mennyire elégedett Ön az ügyfélfogadás körülményeivel?

 Teljes mértékben elégedett vagyok
 Van néhány zavaró körülmény, de összességében elégedett vagyok
 Elégedetlen vagyok, a következőket változtatnám meg:

Mennyire elégedett Ön a várakozás körülményeivel?

 Teljes mértékben elégedett vagyok
 Alapvetően elégedett vagyok
 Elégedetlen vagyok, a következőket változtatnám meg:

Mennyire elégedett Ön az ügyek átfutási idejével? (az igény benyújtásától a zárásig eltelt idő)

 Teljes mértékben elégedett vagyok
 Inkább elégedett vagyok
 Inkább nem vagyok elégedett
 Elégedetlen vagyok, az alábbi ügy(ek) kapcsán tapasztaltam hosszú átfutási időt:

Mennyire elégedett Ön az ügyének kezelésével?

 Az ügyemet minden esetben megfelelően kezelik
 Szinte mindig elégedett vagyok az ügyem kezelésével
 Szinte mindig elégedetlen vagyok az ügyem kezelésével
 Soha nem vagyok elégedett az ügyem kezelésével

Előfordult-e, hogy a Hivatalban nem sikerült a problémáját megoldani, az ügyét érdemben rendezni?

 Soha nem fordult elő
 Talán egyszer fordult elő
 Néhányszor előfordult
 Számos esetben előfordult
 Minden alkalommal ezt tapasztalom

Került-e valaha is konfliktusba az ügyintézővel?

 Soha
 Egy-két esetben fordult elő
 Számos esetben előfordult
 Minden alkalommal előfordul

Milyen új szolgáltatás bevezetését tartaná célszerűnek a Hivatalban?

Ismeri-e Albertirsa város honlapját? (Ha igen, kérjük, írja le véleményét)

Van-e egyéb javaslata a Hivatal munkájával kapcsolatban? (Ha igen, kérjük, részletezze)www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés