Szervezett közszolgáltatással kapcsolatos felhívás

Tisztelt Ingatlanhasználók!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Albertirsa Város Önkormányzata 2015. január 1-től 2018. december 31-ig hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel.

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlanok tulajdonosai vagy használói kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

Az Önkormányzat együttműködve a közszolgáltatást végző céggel, megkezdte a fenti kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, mivel a tapasztalatok alapján több olyan, lakott ingatlan is van a településen, melynek tulajdonosai, használói a törvény és az önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegve nem helyeznek ki hulladékgyűjtő edényt a szemétszállítási napokon. Ugyanakkor a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, és a város több más pontján is napról napra elhelyezésre kerül több zsák kommunális hulladék, melynek elszállíttatása az Önkormányzat (és az adófizetők) részére tetemes kiadást jelent.

Kérem Önöket, hogy jogkövető magatartásukkal járuljanak hozzá egy élhetőbb, szebb kisváros kialakításához.

 

Albertirsa, 2015. január 6.

 

 

Tisztelettel:

 

Fazekas László

polgármester

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés