Pénzügyi Iroda

Pénzügyi Iroda
 
Irodavezető: Zátrokné Dobrovolni Erika
Tel.: 53/570-055
 
 
 
 
ADÓ
 
Név
Munkakör
Telefon-szám
Iroda
 
 Herbszt Terézia

 

 

·        Magánszemélyek kommunális adó ügyei Albertirsa város és Mikebuda község vonatkozásában

·    talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása

·         Adóhatósági tevékenység részét képező végrehajtási feladatok

termőföld bérbeadással kapcsolatos ügyek

 

 

 

 

53/570-054
     8.
Erősné Markó Anita

·         Adóigazolások kiadása

·         Gépjárműadó ügyintézés Albertirsa város és Mikebuda községgel kapcsolatban

·         Helyi jövedéki adó (Magánfőzés)

·         Adóhatósági tevékenység részét képező végrehajtási feladatok

Helyi iparűzési adó ügyek Albertirsa város (K-Ö) és Mikebuda község vonatkozásában

53/570-054
    8.
 Horváth Nikoletta

·         Helyi iparűzési adó ügyek Albertirsa város (A-J és P-Zs) és Mikebuda község vonatkozásában

·         Adóhatósági tevékenység részét képező végrehajtási feladatok

·        

 53/570-054
  8.

·       

·      

·       

 

   
 
PÉNZÜGY
 
Név
Munkakör
Telefon-szám
Iroda
 
Molnárné Bujdos Éva
 
 
Pénztáros

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása.

Bogácsi üdüléssel kapcsolatos ügyintézés.

Szlovák Nemzetiségi, Cigány Kisebbségi pénztárokkal kapcsolatos kifizetések, külön pénztár vezetése.

Víz és csatorna érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése, könyvelése

Szakrendelések elszámolása

 
53/570-060
     9.
 

Mikebuda vonatkozásában: Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos alkalmazási, megszüntető iratok készítése, ügyintézés.

Könyvelés, költségvetés, beszámolók készítése, szoc. visszaigénylések, normatíva igénylések.

Albertirsa vonatkozásában: Banki anyaghoz tartozó bevételi bizonylatok kontírozása

 
53/570-061
     12.
Simó Károlyné
 

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények összes szakfeladatának rögzítése, könyvelése, mérlegkészítéssel kapcsolatos munkálatok végzése, negyedéves, féléves beszámoló készítése.

53/570-061
    12.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nagyné Urbán Mónika

 

Albertirsa Város Önkormányzat költségvetésének, költségvetés módosításának, zárszámadásának testület felé történő rögzítése, tartalmi, számszaki ellenőrzése.

Banki átutalások intézése.

53/570-061
     12.
Juhász Gabriella

Bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés.

Vagyon nyilvántartás

Óvodai, bölcsődei étkezés nyilvántartása, számlázása.

53/570-067
     11.

Bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés.

Kimenő számlák készítése (bérleti díjak, lakbérek).

Vevő-szállító nyilvántartás

Önkormányzati víz- és csatornadíjjal kapcsolatos ügyintézés.

Önkormányzati hulladékdíjjal kapcsolatos nyilvántartás (lakossági, közületi).

53/570-058
     11.
Tóth István
 

Változó bérek jelentése, MÁK felé továbbítása.

Megbízási szerződések készítése, és számfejtése.

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának számfejtése Albertirsa és Mikebuda vonatkozásában.

Cafetéria feladások a KIR-ben, utalványok rendelése.

Adóigazolások kiadása és kiküldése.

Önállóan működő intézmények vonatkozásában a bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés.

 

53/570-058
     11.
 Murárné Szente Barbara
murarne.szente.barbara@albertirsa.hu
Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos alkalmazási, megszüntető iratok készítése, ügyintézés, munkaügyi központtal kapcsolattartás.

Gépkocsi elszámolások.

Ktv, Kjt, Mt hatálya alá tartozó dolgozók - kivéve köztisztviselők szabadságainak nyilvántartása - vonatkozásában szabadságok nyilvántartása.

53/570-058
     11.
Zátrokné Dobrovolni Erika
 

Szervezi és irányítja az iroda munkáját.

Elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról.

Gondoskodik a képviselő testület, valamint a szakmai szervek részére szükséges beszámolók, előterjesztések, javaslatok, információs adatszolgáltatások elkészítéséről.

Pályázati információk begyűjtése, elemzése.
Pályázati anyagok elkészítése.
Pályázati menedzsmenti feladatok.
Kapcsolattartási, koordinációs feladatok.

Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos ügyintézés.

S
zoc. visszaigénylések, normatíva igénylések Albertirsa vonatkozásában.

 

53/570-055
     13.
 
2019.04.18 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés