Pályázati kiírás_védőnői feladat ellátásra

Albertirsa Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet 1 fő területi védőnői feladat ellátására

 

 Pályázati feltételek:

-          egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

-          büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

-          Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása,

-          magyar állampolgárság,

-          felhasználói szintű informatikai ismeretek.

 

Előnyök:

-          legalább 1 év szakmai tapasztalat

 

A pályázathoz csatolni kell:

-          szakmai önéletrajzot,

-          iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát (a dokumentumok másolatának nem csatolása a pályázat érvénytelenségét jelenti),

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-          a pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának, továbbá a Magyar Egészségügyi

-          Szakdolgozói Kamara által kiállított igazolványának másolata,

-          nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre, a helyettesített távollétének idejére szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: (2730. Albertirsa, Luther u. 2.)

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Védőnői feladatok ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján. . Önálló védőnői tanácsadás- és szűrések végzése. Egészségnevelési feladatok ellátása.

 

A pályázat benyújtásának határideje:. 2019. május 21. (a KÖZIGALLAS honlapján való megjelenéstől számított 15 nap)

 

A pályázat elbírálásának határideje:         a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés


 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat előzetesen Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Népjóléti Bizottsága hallgatja meg. A pályázatot Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

A munkakör betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban, „Védőnői pályázat” azonosító szám: ………. megjelöléssel, Albertirsa Város polgármesterének címezve (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kell benyújtani.

 

A pályázat megjelenésének helye:

Albertirsa város hivatalos honlapja,

KÖZIGÁLLÁS: http://kozigallas.gov.hu

Albertirsa Város honlapja: www.albertirsa.hu

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés