Pályázati kiírás ügykezelői munkakör betöltésére

Pályázat – Ügykezelői munkakör

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ügykezelői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730. Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

ASP rendszer használatával iktatás, ügyiratforgalom kezelése, irattárazás, postázás, ügyfelekkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyv-vezetés, adminisztrációs feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Albertirsa Város Önkormányzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság,

-        cselekvőképesség,

-         büntetlen előélet,

-        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség,

-        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Közigazgatási alapvizsga, megléte

  •  Felhasználói szintű ASP program ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·          a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

·          a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

·          a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

·          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,

amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban,

·          nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 03. 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prazsákné Kökény Rózsa nyújt, a 06 53 570-0575 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca  2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0/1731./2020, valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő. 

-          Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. jegyző részére jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen keresztül.

-          Személyesen: Kovács Zoltánné dr. jegyző részére az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, IrsayK.u.2. 4. szoba

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. 02. 21.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés