Pályázati kiírás_óvodapedagógus

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

óvodapedagógus

munkakör betöltésére

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Albertirsai Napsugár Óvoda

2730 Albertirsa, Pesti út 29. Tel: 06-53/370-177

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2020.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

 

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          főiskola, óvodapedagógus

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

·         legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatai

·         hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez

·         felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Juttatások és egyéb információk: bérezés Kjt. szerint

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.01.05.

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.01.06.

 

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A Pályázat benyújtható:

·         személyesen Farkas Péterné, Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29.

·         postai úton a pályázatnak az Albertirsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 29.).

·         elektronikus úton Farkas Péterné részére a napsugar.ovi.airsa@gmail.com címen keresztül.

 

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Farkas Péterné óvodavezető nyújt a 06-53/370-177 telefonszámon.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés