Pályázati kiírás mezőri munkakör betöltésére

Albertirsa Város Önkormányzata
            pályázatot hirdet,
 1 fő Mezőőr
munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: termőföldek, a termőföldön lévő termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek, műtárgyak védelme.

A jogviszony időtartama:
2015. 07. 01-től – 2016. 04. 30-ig szól.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2730 Albertirsa külterületi övezetei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok, vezényléses munkarendben.

Illetmény és juttatások: minimálbér

Pályázati feltételek:
•    magyar állampolgárságú, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
•    fegyverviselési engedély megléte
•    B kategóriás jogosítvány,
•    mezőőri vizsgával rendelkezik, 
•    büntetlen előélet,
•    középfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    albertirsai helyismerettel rendelkező személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Önéletrajz,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    fegyvervizsgát igazoló dokumentum,
•    mezőőri vizsgát igazoló dokumentum,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergely Norbert városüzemeltetési irodavezető nyújt, az 53/570-068-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•    postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

Pályázat megjelenésének hely: www.facebbok.com, www.albertirsa.hu

                

 
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés