Pályázati kiírás az Albertirsa, Szeleczky M. u. 73. szám alatti 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítésére_

 

 

Pályázati kiírás az Albertirsa, Szeleczky M. u. 73. szám alatti 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

Albertirsa Város Önkormányzat, a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében pályázati eljárást hirdet az Albertirsa, Szeleczky M. u. 73. szám alatti 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 27/2020.(I.30.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertira, Irsay K. u. 2.

 

A pályázat célja: az Albertirsa Szeleczky M. u. 73. szám alatti, 2521 helyrajzi számú ingatlan értékesítése.

 

A pályázat jellege: nyílt.

 

A pályázati fordulók száma: 1.

 

Pályázat címe: Albertirsa, Szeleczky M. u. 73. szám alatti, 2521 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

A pályázat tárgya: Albertirsa, Szeleczky M. u. 73. szám alatti, 2521 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2158 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan.

 

Övezeti besorolás: LF2 jelű lakóövezet

 

Kiegészítő információ: az ingatlanon 200 m2 lebontandó épület található

 

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban személyesen biztosítja.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az "Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2." címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában leadva.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat címét, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 2 eredeti példányban, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. február 28.,  12:00 óra. Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 30 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 6. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legmagasabb anyagi ellenszolgáltatást biztosító ajánlat kerül kiválasztásra. Az ingatlan minimális vételára 6.000.000.Ft.

 

Egyéb szabályok

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben ki kell egyenlítenie. A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés