Pályázati kiírás _ karbantartó

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1 fő karbantartó 

munkakör betöltésére

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Albertirsai Napsugár Óvoda

2730 Albertirsa, Pesti út 29. Tel: 06-53/370-177

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

 

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Javítási-karbantartási feladatok végrehajtása az óvoda épületein belül és azon kívül is, játszótéri eszközök javítása, karbantartása, udvar rendezése, takarítás.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-         Szakmunkásképző intézet, asztalos/festő/általános karbantartó

-         Magyar állampolgárság

-         Büntetlen előélet

-         Felelős cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

·        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

·        Legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

·        Hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez

·        Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

 

 

Juttatások és egyéb információk: bérezés Kjt. szerint

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 13.

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 19.

 

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A Pályázat benyújtható:

 

·        Személyesen Farkas Péterné, Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29.

·        Postai úton a pályázatnak az Albertirsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 29.).

·        Elektronikus úton Farkas Péterné részére a napsugar.ovi.airsa@gmail.com címen keresztül.

 

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Farkas Péterné óvodavezető nyújt a 06-53/370-177 telefonszámon.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés