Pályázati kiírás 2 fő pénzügyi - számviteli ügyintézői munkakör betöltésére.

Pályázat pénzügyi - számviteli munkakör

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

2 fő pénzügyi - számviteli ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca.2

 

A munkakörbe tartozó, betöltője által ellátandó lényeges feladatok:

 

Az államháztartás rendje szerint az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Költségvetési előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, a könyveléssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek, valamint az időközi költségvetési jelentéseinek elkészítésében való közreműködés, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése. Részvétel a határidős feladatok elvégzésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·          büntetlen előélet,

·         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontja szerinti végzettség.

·         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·     államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés

·         államháztartás területén szerzett számviteli gyakorlat

·         felhasználói szintű ASP rendszer ismerete,
- mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

  • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
  • kiváló problémamegoldó képesség,
  • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
  • megbízhatóság,
  • hivatástudat és elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·          a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

·          motivációs levél,

·          a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

·          a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

·          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,

amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban

·          nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

·          nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltánné dr. jegyző nyújt, a 06 53 570-050 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak az Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca  2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/764/2020, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi – számvitel  ügyintéző. 

-          Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. jegyző részére a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen keresztül.

-          Személyesen: Kovás Zoltánné dr. jegyző részére az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 4. szoba

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 23.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés