Pályázati kiírás 2 fő adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

2 fő adóügyi ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca.2.

Ellátandó feladatok:

1.      sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban

 

A munkakörbe tartozó, betöltője által ellátandó lényeges feladatok:

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyitézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapán a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzés feladatok ellátsa.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet,

·         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontja szerinti végzettség.

·         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·     közigazgatásban szerzett gyakorlat – legalább 1-2 év szakmai tapasztalat,

·     ASP rendszer ismerete – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·     mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

  •  jó szintű szóbeli, írásbeli kommunikációs és szervező készség, ügyfélorientáltság, pontos precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·          a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

·          iskolai végzetséget igazoló dokumentumok másolata

·          a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

·          a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

·          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,

amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban

·          nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

·          nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör letölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltánné dr. jegyző nyújt, a 06 53/570-050-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak az Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/764/2020, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

-          Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. jegyző részére a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen keresztül.

-          Személyesen: Kovás Zoltánné dr. jegyző részére az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 4. szoba

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés