Pályázati felhívás gépjármű adás-vételére - Ford Transit

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képező Ford Transit Kombi típusú, 8+1 üléses személyszállító gépjármű adás-vételére.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)

2. A pályázat célja: önkormányzati tulajdonban lévő, használt Ford Transit Kombi értékesítése

3. A pályázat jellege: nyílt eljárás

4. Pályáztatásra kerülő gépjármű adatai:

forgalmi rendszám: LOZ-901

gyártmány: Ford Transit Kombi

gyártási év: 2009

tényleges km futás: 177.190 km

teljesítmény: 103 kw

szín: szürke

üzemanyag típus: dízel

sebességváltó: mechanikus

minimális ár: br. 1.500.000,-Ft

műszaki érvényessége: lejárt

A gépjármű a minimális eladási ár alatt nem kerül értékesítésre.

 

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. iktató.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, két eredeti példányban kell benyújtani, az ajánlattételi lapon szereplő adatok kitöltésével. Az ajánlati lap a www.albertirsa.hu honlapról letölthető, vagy a hivatal 6. irodájában igényelhető.

A borítékon a következő szövegeket kérjük feltüntetni: „Ajánlat Ford Transit megvételére”, „Iktatóban nem bontható fel!”

7. A pályázatok elbírálásának szempontja: ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

A gépjármű értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik.

A benyújtott pályázatokat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlatok felbontását soron követő ülésén bírálja el.

8. A gépjármű értékesítéssel kapcsolatos előírások: az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig kötve vannak.

A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő, aki az értesítést követő 15 napon belül szerződést köt, és a vételárat egy összegben, a kiállított számla alapján a számla kiállítását követő 5 napon belül megfizeti. A gépjármű átadására csak a vételár eladó számláján való jóváírása után kerülhet sor.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni.

Az értékesítéssel kapcsolatban a vételáron felül felmerülő összes költség (eredetvizsgálat, a tulajdonjog változás átvezetésének költségei stb.) a vevőt terheli.

Az ajánlattevőket az Önkormányzat levélben vagy telefonon értesíti a pályázat eredményéről.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. április 23. 12.00 óra.

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton kézbesítve. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

10. Pályázati ajánlatok bontásának időpontja: 2021. április 23. 13.00 óra.

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12. Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja.

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesülte esetén, képviselő-testületi határozat alapján szerződést köt a nyertes pályázóval. A képviselő-testület eredménytelenné nyilvánítja az ajánlattevő által benyújtott pályázatot, ha az ajánlattevőnek az önkormányzat felé adótartozása áll fenn.

13. Egyéb információ:

a gépjármű előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az egyeztetés Kiss Tamás városüzemeltetési irodavezetővel történhet, a 53/570-068 telefonszámon.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlattevők kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés