Pályázati felhívás - Albertirsai strandfürdő területén található 5. sz épület bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képező strandfürdő területén található 5-ös számú épület bérbeadására.

 

A bérbeadásra kiírt ingatlan helyrajzi száma és megnevezése:

-          Albertirsa 6314/11/A hrsz.-ú ingatlan, megnevezése: egyéb épület

A pályázat célja: a Kiíró olyan bérlőt (a továbbiakban: Pályázó) keres, aki raktározási, vagy strandcikkárusítási céllal veszi bérbe a strandfürdő területén lévő épületet.

 

Minimálisan megajánlani szükséges bérleti díj összege: bruttó 400.000 Ft/szezon + rezsi költség

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye:

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. Iktató

(ügyfélfogadási időben)

 

Ajánlatok elbírálása: Albertirsa Város Önkormányzatának Polgármestere 

 

A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Pályázattal kapcsolatos további információk: Városüzemeltetési Iroda, tel.: 53/570-068.

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

I.                   PÁLYÁZAT TÁRGYA

Az Albertirsa Város Önkormányzatának tulajdonát képező strandfürdő területén elhelyezkedő 5-ös számú épület bérbeadása.

 

1.       A bérbeadásra kiírt ingatlan helyrajzi száma és megnevezése:

1.1   Albertirsa 6314/11/A. hrsz.-ú ingatlan, megnevezése: egyéb épület

 

II.                A TERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

1.      A Strandfürdő

1.1.            Ingatlan nyilvántartási adatok:

Helyrajzi száma: 6314/16,

Megnevezése: kivett strandfürdő,

Területe: 4 ha 6293 m2

Tulajdonos: Albertirsa Város Önkormányzata 1/1 (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)

Terhek: tehermentes,

Széljegy: nincs.

  1. Az épület

A Strandfürdő területén található az önkormányzat tulajdonában álló, Albertirsa 6314/11/A hrsz.-ú ingatlan, megnevezése: egyéb épület (5-ös számú épület).  58 m2 alapterület.

 

 

III.              A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

 

1.      Pályázat kiírója: Albertirsa Város Önkormányzata, mint a terület tulajdonosa, a továbbiakban: Kiíró

2.      A pályázat célja: a Kiíró olyan bérlőt (a továbbiakban: Pályázó) keres, aki raktározási, vagy strandcikkárusítási céllal veszi bérbe a strandfürdő területén lévő épületet.

3.      A bérlet időtartama: határozatlan idő

4.      A bérleti díjat előre, minden év április 10-ig kell megfizetni.

5.      Egyéb információ: az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján, a helyszínen megtekinthető. Időpont egyeztethető Kiss Tamás városüzemeltetési irodavezetővel (Albertirsa, Irsay K. u. 2. telefon: 53/570-068)

6.      Pályázat formája: nyílt.

7.      Minimálisan megajánlani szükséges bérleti díj összege:  bruttó 400.000 Ft /szezon + rezsi költség.

8.      Pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Tamás városüzemeltetési irodavezető nyújt, az 53/570-068-as telefonszámon.

  1. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban Albertirsa Város Önkormányzata címére (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kérjük beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „5-ös számú üzlet bérlet”.

 

10.  A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

-          a pályázó főbb adatait (név, székhely, cégnyilvántartási szám),

-          ajánlatot a helyiség bérleti díjára,

-          jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói engedélyt,

-          működéshez szükséges hatósági engedélyeket,

-          a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati feltételek és a pályázati kiírásban foglaltak elfogadására,

-          a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomása van arról, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül hasznosításra, ezért a birtokbaadást követően az ingatlan műszaki állapotával, adottságaival, illetve a közművezetékek, az ivóvíz nyomóvezeték, erőátviteli kábel elhelyezkedésével kapcsolatban semminemű követelést nem támaszt.

 

  1. A pályázatok elbírálása: a bírálatnál döntő szempont a vállalt bérleti díj összege, mely a minimálisan meghatározott bérleti díjnál alacsonyabb nem lehet.  A bérlő a kereskedelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő pályázók közül kerül kiválasztásra. Az ajánlatok elbírálására, az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára, Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 12/2009. (V.29.) számú rendelet 32. §. (1) bek. a) pontja alapján a polgármester jogosult. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

12.  A pályázat nyertese: az a pályázó, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

 

13.   Eredményhirdetés: a döntésről minden pályázót 5 munkanapon belül, írásban értesítjük.

 

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés