Pályázat szociális, hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45 § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

szociális, hagyatéki ügyintézői munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások, továbbá jegyzői gyámhatóságii ügyek hatósági döntéseinek előkészítése, belső szabályzatban meghatározottak szerint eljárási cselekmények foganatosítása; a települési támogatások és a jegyzői gyámhatósági ügyek nyilvántartásainak vezetése (a jogszabályban vagy belső intézkedésben előírt, valamint a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok) – Hagyatéki leltár felvételéhez kapcsolódó eljárási cselekmények foganatosítása- az ügykörébe tartozó ellátásokról általános ügyféltájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység, valamint az előírt nyilvántartások vezetése.

A hagyatéki eljárásról szóló külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, ennek keretében a hagyatéki leltár felvétele és megküldése az érintett szerveknek, a közjegyzőnek. Közreműködés egyéb vagyonleltár felvételét igénylő eljárásokban.

 

Pályázati feltételek:

-           Magyar állampolgárság,

-           Cselekvőképesség,

-           Büntetlen előélet,

-           29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pontja szerinti végzettség,

-           Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-           Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  

 

 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-        87/2019.(IV.23.)  Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai              önéletrajz,

-           végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

-           három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény, amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban,

-           nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

-           nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

-           Közigazgatásban szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

-           Közigazgatási alapvizsga megléte

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

Az elbírálást követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2021.  05. 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Zoltánné dr. jegyző címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/      /2021., valamint a munkakör megnevezését: Hagyatéki ügyintéző

Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. jegyző részére a jegyzo@albertirsa.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a jegyző, mint munkáltató dönt.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

Albertirsa város honlapja – 2021. május 06.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. 05. 10.  

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés