Pályázat beiskoláztatási támogatásra!

Települési támogatás pályázat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő – testületének

Népjóléti Bizottsága

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2019/2020. tanévre pályázatot ír ki

 

BEISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA

 Pályázati feltételek:

Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:

-          akinek gyermeke általános iskolai valamint középiskolai tanulmányokat folytat,

-          akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 280% át (2019. évben 79 800.-Ft);

-          akinek gyermeke nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,

-          aki a pályázati adatlapot hiánytalanul kitölti, és az igazolásokat csatolja.

A pályázat 2019. szeptember 9. napjától 2019. szeptember 20. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, a megjelölt igazolásokkal együtt.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

-          pályázati adatlap,

-          a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok - kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását - mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,

-          amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló igazolást,

-          16. életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás;

-          felsőfokú tanulmányokat folytató nagyobb testvérre tekintettel hallgatói jogviszonyról szóló igazolás. 

A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatot a Népjóléti Bizottság bírálja el 2019. szeptember 30-ig. A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendbe történik. A pályázati keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtható:

Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.

Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT BEISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés