Pályázat Anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45 § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

anyakönyvvezető munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/25. Anyakönyvi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos teendőket az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében (EAK).

Születések, házasságkötések, halálesetek anyakönyvezése, okiratok kiállítása, apasági elismerő nyilatkozatok felvétele, adatszolgáltatás.

Intézi az anyakönyvi kivonatok, másolatok, értesítések kiadását. Ellátja az anyakönyvi irattár folyamos karbantartását. Előkészíti a házasságkötést megelőző várakozási idő alóli kérelmeket,

Anyakönyvi események, állampolgársági ügyek intézése, szervezése, lebonyolítása. Anyakönyvi változások átvezetése. Gyermekek családi jogállásának rendezése

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

-           Cselekvőképesség,

-           Büntetlen előélet,

-           Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga vagy érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga megléte (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 25 pontija szerinti végzettség)

-           Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-           Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

 

 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         87/2019.(IV.23.)  Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai              önéletrajz,

-           végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolati,

-           három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény, amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban

-           nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

-           nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Anyakönyvi igazgatási területen szerzett tapasztalat, ASZA, EAK, ASP, SZL, TSZR  rendszer használatának ismerete

Közigazgatási alapvizsga megléte

 

  

A munkakör letölthetőségének időpontja:

 

Az elbírálást követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. május 19.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Zoltánné dr. jegyző címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1724/2021., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.

Elektronikus úton Kovács Zoltánné dr. jegyző részére a jegyzo@albertirsa.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a jegyző, mint munkáltató dönt.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

Albertirsa város honlapja – 2021. április 29.  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. 05. 03.   

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés