Pályázat pénzügyi- számviteli munkakör

Pályázat  pénzügyi - számviteli munkakör

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi - számviteli ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca.2

 

A munkakörbe tartozó, betöltője által ellátandó lényeges feladatok:

 

Az államháztartás rendje szerint az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása.  Költségvetési előirányzatok tekintetében a gazdálkodással, a könyveléssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek, valamint az időközi költségvetési jelentéseinek elkészítésében való közreműködés, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése. Részvétel a határidős feladatok elvégzésében. Egyéb pénzügyi és gazdálkodási feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete irányadó.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·          büntetlen előélet,

·         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontja szerinti végzettség.

·         vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·     államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,

·         államháztartás területén szerzett  számviteli gyakorlat.

·         felhasználói szintű ASP rendszer ismerete

·           excel alapos ismerete és gyakorlati kezelése.

Elvárt kompetenciák:

  • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
  • kiváló problémamegoldó képesség,
  • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
  • megbízhatóság,
  • hivatástudat és elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·          a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

·          motivációs levél,

·          a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

·          a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

·          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény,

amennyiben a pályázó nem áll a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltatónál jogviszonyban

·          nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

·          nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika nyújt, a 06 53 570-055 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca  2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi – számvitel  ügyintéző. 

-          Elektronikus úton Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető részére a penzugyivezeto@albertirsa.hu e-mail címen keresztül.

-          Személyesen: Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető részére a  Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, IrsayK.u.2. 13. szoba

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés