Pályázat - adóügyi ügyintéző munkakör

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Pest megye Albertirsa, Irsay K. u. 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állomány-karbantartás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet,

·         szakirányú középfokú végzettség

·         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

·         A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mell. I/16. pont, II. besorolási osztályban felsorolt képesítés, végzettség:

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Közigazgatási alapvizsga, megléte

·         önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat

·         szakirányú felsőfokú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

·         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

·         motivációs levél,

·         a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

·         a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

·         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

·         nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

·         nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 02. 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zátrokné Dobrovolni Erika Pénzügyi Irodavezető nyújt a 06/53/570/055-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 01-801/2015. sz valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik.

Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 03. 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kszk.gov.hu     2015. 02. 09

www.albertirsa.hu    2015. 02. 09

www.facebook.com  2015. 02. 09

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés