Október 01-től változik néhány utcanév

Tájékoztató

az egyes települési utcanevek megváltozásával kapcsolatban

 Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak eleget téve, a Hámán Kató utca, Landler Jenő utca, Mező Imre utca, Sallai Imre utca és a Ságvári Endre KISZ Lakótelep közterületek elnevezését 2013. október 01-től az alábbiak szerint módosítja:

 

Megszüntetett elnevezés

 

Új elnevezés

2013. október 01-től

Hámán Kató utca

Szeleczky Márton utca

Landler Jenő utca

Határ út

Mező Imre utca

Mező utca

Sallai Imre utca

Égerfa utca

Ságvári Endre KISZ Lakótelep

Erzsébet lakótelep

 

A megváltozott nevű utcában lakó polgárok részére a Ceglédi Járási Hivatal hivatalból, illetékmentesen adja ki az új elnevezésnek megfelelően kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványokat.

Az új lakcímet igazoló hatósági igazolványt a Ceglédi Járási Hivatal minden érintett polgár részére postai úton, tértivevénnyel küldi meg. Az új hatósági igazolvány átvételével a csere alatt álló hatósági igazolvány érvénytelenné válik.

A polgár a címváltozás miatt érvénytelenné vált (régi) hatósági igazolványát a Ceglédi Járási Hivatal Okmányirodájában, vagy az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatalban adhatja le.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a címváltozással kapcsolatosan szükség lehet egyéb hivatalos bejelentések megtételére is.

 

Így például a járművel rendelkezők esetében a forgalmi engedély  illetékmentes cseréjére, az egyéni vállalkozók  székhely, telephely adatainak módosítása bejelentésére illetékmentes eljárásban, elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül), ill. vállalkozói igazolvány esetén annak cseréjére, melyet a Ceglédi Járási Hivatal okmányirodájában kérhetnek.

Gazdasági társaság esetén illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak a változást, mivel az önkormányzati döntésen alapul. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

Működési engedély, telepengedély,  engedély köteles tevékenység esetén a kereskedelmi hatóságtól (Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal) kérheti megváltozott adatainak átvezetését. Az eljárás illetékmentes.

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Osztálya a közterület nevének megváltozását külön kérelem nélkül, hivatalból átvezeti.

 Az utcanév változásokról hivatalból a következő hatóságokat , szolgáltatókat értesítjük:

Pest Megyei Kormányhivatal Cegléd Járási Hivatal, Cegléd Járási Földhivatal, Posta, Cegléd Járási Népegészségügyi Intézet, Cegléd Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Hivatal, Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Rendőrkapitányság, TIGÁZ, DÉMÁSZ, ÖKOVÍZ, DAKÖV, helyben működő oktatási-nevelési intézmények, helyi pénzintézetek (OTP, K&H, Takarékszövetkezet).

 

A fentiekben megjelölt hatóságoktól és szolgáltatóktól kértük, hogy az utcanévváltozás miatt esetlegesen náluk meginduló hatósági és egyéb eljárásokban a hivatalos tájékoztatónkat vegyék igazolásként figyelembe és ne igényeljenek külön igazolást.

Kérjük, hogy az Önnel szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatókkal, illetve tevékenységével kapcsolatos engedélyező hatóságokkal egyeztessen az esetleges tennivalóiról, nehogy hátrány érje az egyeztetés elmaradása miatt.

 

2013. október 1.

dr. Kovács Tímea sk.

aljegyző

 

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés