Mezőőri beosztásra pályázati kiírás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

Albertirsa  Város Önkormányzata pályázatot hirdet  2 fő MEZŐŐR munkakör betöltésére.

Albertirsa Város Önkormányzata

            pályázatot hirdet,

Albertirsa Város Önkormányzatánál

Mezőőr

munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: termőföldek, a termőföldön lévő termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek, műtárgyak védelme.

A jogviszony időtartama:

2015. 05. 01-től – 2016. 04. 30-ig szól.

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa külterületi övezetei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok, vezényléses munkarendben.

Illetmény és juttatások: minimálbér

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárságú, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
  • fegyverviselési engedély megléte
  • B kategóriás jogosítvány,
  • mezőőri vizsgával rendelkezik, vagy mezőőri vizsga megszerzését vállalja,
  • büntetlen előélet,
  • középfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         albertirsai helyismerettel rendelkező személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Önéletrajz,

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

·         fegyvervizsgát igazoló dokumentum,

·         mezőőri vizsgát igazoló dokumentum, vagy nyilatkozat arról, hogy annak megszerzését vállalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergely Norbert városüzemeltetési irodavezető nyújt, az 53/570-068-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.

·         Elektronikus úton Gergely Norbert városüzemeltetési irodavezető részére, a gergely.norbert@albertirsa.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.  

 

Pályázat megjelenésének hely: www.facebook.com, www.albertirsa.hu

 

                                              

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés