Lakossági tájékoztató fórum (Településrendezési eszközök módosítása kapcsán)

Tisztelt Lakosság!

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a város hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) eseti módosításáról három részterületre vonatkozóan.

A rendelet módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében társadalmi egyeztetés előz meg, melynek keretében lakossági tájékoztató fórumot tartunk.

A fórum ideje és helye: 2020. szeptember 17. 17 óra, Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (2730 Albertirsa, Pesti út 85.)

A koronavírus járvány ismételt terjedésére tekintettel a lakossági fórumot szigorú biztonsági intézkedések mellett kívánjuk megtartani, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Legfeljebb 45 fő érdeklődő jelentekézését tudjuk elfogadni a fenti időpontra, a mellékelt regisztrációs lap kitöltése, és annak visszaküldése alapján. A fórum helyszínére kizárólag szájat és orrot elfedő maszk, vagy kendő viselésével lehet belépni, egymás között legalább 1,5 m-es távolság megtartásával. A teremben a székeket ennek megfelelően helyezzük el.

A regisztrációs jelentkezési lapot 2020. szeptember 14-én 16 óráig küldhetik vissza a foepitesz@albertirsa.hu email címre. Ezen időpontot követően a szeptember 17-i lakossági fórumra jelentkezést már nem tudunk elfogadni.

A településrendezési eszközök módosításának tervezete a város honlapján (településrendezési eszközök módosítása 2020/2) megtalálható, mellyel kapcsolatban véleményüket 2020. szeptember 25-én 14 óráig küldhetik meg elektronikusan a foepitesz@albertirsa.hu email címre, vagy leadhatják a hivatal ügyfélszolgálatán.

 

Tisztelettel                                          Fazekas László

                                                           polgármester

Letölthető regisztrációs lap:

userfiles/regisztracio(1).pdf


Településrendezési anyag: https://albertirsa.hu/telepulesrendezesi_eszkozok_modositasa_2020_augusztus

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés