Klímaváltozás és következményei

                          Kedves Lakótársaim!

 

Önök a napokban az Önkormányzat ajándékaként kézhez kapnak egy asztali naptárt, melynek fényképei és szövegei a klímaváltozás következményeire hívják fel a figyelmet. Környezetünk, az embert körülvevő növény- és állatvilág, egyáltalán a Föld bolygó megóvása közös felelősségünk.

A világ vezető hatalmainak természetesen nagyságrendekkel nagyobb lehetőségei, s egyúttal kötelezettségei vannak ezen a téren, mint az egyes embernek. Ám mi is sokat tehetünk azért, hogy Földünk unokáink számára is élhető legyen. Erről szól mindaz, amit a természetvédelem terén teszünk.

A naptár eddigi fogadtatása egyértelműen pozitív. Ugyanakkor néhányan úgy gondolják, másra kellene költeni azt a pénzt, amit erre a célra fordítunk. Nekik két dolgot mondok el:

-          Albertirsának az Európai Unió Kohéziós Alapja segítségével működtetett pályázaton való eredményes részvétele tette lehetővé a kiadvány életre hívását. Az említett pályázat révén az EU, városunk klímastratégiája (benne ezzel a naptárral) elkészítésének teljes költségét vállalta, vagyis ebben az esetben nem az albertirsai adófizetők forintjait költjük,

-          kétségtelenül rengeteg olyan feladatunk van, ami ott hever a lábunk, portánk előtt. Ám soha nem feledkezhetünk meg azokról a teendőinkről sem, amelyeknek a hatása később - holnap vagy holnapután érződik. A környezet- és klímavédelem ilyen szelete az életünknek. Tehát a holnapot szolgálja, s így igazán fontos.

 

Fazekas László

polgármester

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés