Hirdetmény bírósági ülnökök jelöléséről

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

 

A Köztársasági Elnök 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2015. március 7. és 2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján az ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő  magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A (3) bekezdés értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

 

A Bjt. 213. § (1) bekezdése szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. A (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési - oktatási intézmények tantestületei jelölik. A (4) bekezdés értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek - képviseleti szervei jelölik.

 

A Bjt. 214. § (1) bekezdése értelmében a jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.

A (2) bekezdés alapján a jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

 

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

 

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

 

A Pest Megyei Önkormányzatok Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit választja meg.

 

A jelöléssel kapcsolatban egyéb információk kérhetők az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatalban (Albertirsa, Irsay K. u. 2. 17.szoba) személyesen, vagy telefonon (53/570-063). A jelöléshez szükséges nyomtatványok itt is beszerezhetők, és ide kell benyújtani azokat kitöltve, a  büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvánnyal együtt 2015. március 27-én 12.00 óráig.

 

Fazekas László

   polgármester


1. számú melléklet - Ülnökök jogai és kötelezettségei

Jelölés - nyomtatvány

Jelölés elfogadása - nyomtatvány
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés