Hatályos rendeletek

Albertirsa Város Önkormányzata hatályos rendeletei a www.njt.hu oldalon is megtekinthetők.

A 2020. évi költségvetési rendelet

A 2019. évi költségvetési rendelet és módosításai

A 2018. évi költségvetési rendelet és módosításai

A Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 18/ 2019. (VIII.06.) egységes szerkezetben

A 06lbertirsa város jelképeinek és a település neve használatának rendje - 6/2013. (III.29.)

Anyakönyvi eljárás egyes díjai - 13/2017. (VII.03.)


Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályai egységes szerkezetben - 15/2015. (V.04.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 19/2015. (V.29.)

Az ivóvíz és a viziközmű által biztosított szennyvízkezelés díjának megállapítása - 29/2007. (XII.21.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségeinek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályok szóló 10/2006. (III.31.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet a 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Egészégügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatás - 28/2015. (XI.26.)

Forgalmi rendről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva

Gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló rendelet 21/2019.(IX.30.)

Gyermekétkeztetési és térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetben -10/2019. (VI.04.) 


Háziorvosi körzetek megállapítása - 10/2002. (VI.28.)

Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 20/2019.(IX.30)

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv - 45/2004. (XII.17.)

Helyi iparűzési adóról szóló 29/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet

Helyi iparűzési adó - mellékletei

Helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása - 16/2008. (III.31.)

Helyi környezet védelem - 19/2004. (V.25.)

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés - 22/2004. (V.25.)


Humánszolgáltató Társulás által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2019. (VIII.06.) rendelete egységes szerkezetben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2017. (X.27.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelettel

Játszóterek és parkok használatáról szóló 7/2014. (III.03.)

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szoló 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete, a 2/2017.(I.27.), a 2/2018. (I.26.), az 1/2019. (II.1.), és a 33/ 2019.(XII.20.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Albertirsa Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerésekről szóló 27/2018. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályai - 6/2016. (IV. 01.)

Közterületek tisztántartása - 26/2015. (IX.28.)

Közterülethasználat általános rendjéről egységes szerkezetbe foglalva - 17/2005. (VII.01.)


Magánszemélyek kommunális adójárólszóló 41/2004. (XI.25.) számúó önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Nem közművel összegyújtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Növények telepítési távolsága - 21/2018. (VII.02.)

Önkormányzat művelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló - 21/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben

Önkormányzat vagyonának meghatározása, vagyonkezelés egységes szerkezetben - 12/2009. (V.29.

 

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjjáról szóló Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete, 6/2015.(II.27.), az 1/2017.(I.27.), valamint a 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Partnerségi egyeztetés szabályai 11/2017 (V.26.)

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet _egységes szerkezetbe foglalva

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzat_egységes szerkezetbe foglalva - 1/2015. (I.30.)  1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete, a 10/2015.(II.27.), a 7/2017. (III.31.), a 9/2018. (IV.04.), a 16/2018. (VI.04.), a 17/2018. (VI.12.), a 24/2019.(XI.05.) és a 27/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel,a 131/2015.(VI.25.), a 80/2016.(V.26.), a 100/2017.(III.30.), a 247/2019.(XI.14.) és a 277/2019.(XII.19.) határozatok módosító rendelkezésével egységes szerkezetbe foglalt szövege 

5. számú melléklet az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Talajterhelési díj - 29/2004. (IX.3.)

Településképvédelmi rendelet 7/2018. (IV.5.)

Településképvédelmi rendelet térkép_1

Településképvédelmi rendelet térkép_2

Települési sport - 26/2018. (XI.30.)

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök - 18/2001. (IX.28)


2020.04.21 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés