Fórum

Park a város központjában

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

Hozzászólásainak száma: 18

2013-10-04 13:50:24
A Mirelite park példája

Egy nappal a Mirelite park ünnepélyes felavatása előtt, amikor az utolsó simításokat végeztük a területen, megszólított két vállalkozó. Elmondták, hogy végigkövették a kivitelezés egészét – tetszik nekik a park, ám sajnálják, hogy tőlük nem kértünk hozzájárulást. Ez a felvetés adta az ötletet, hogy az összefogás erejét felhasználva, más közterületeinket is parkosítsuk. Az első ilyen a Pesti út – Vasút utca kereszteződésében lévő üzletház előtti ingatlanrész. Itt eddig a Várhelyi György művész úr által tervezett csobogó mellett egy igen vegyes állapotú zöld terület volt látható. A Lavandart Kft. ingyenesen megtervezett rá egy szép parkot. Ugyanez a Cég beszerzési áron biztosította a hozzá szükséges növényeket. A kivitelezést a Makert Kft. ingyenes szakmai irányításával közhasznú munkásaink elvégezték. Ezek után a parképítés összesen hatszázezer forintba került.

A szükséges összeget a következő vállalkozások bocsátották rendelkezésünkre: Milo-Vill Kft, Elektriko Kft, TS-Gastro Kft., Szegedi Attila vállalkozó, Kecser Pálné vállalkozó, Petra Virágüzlet.

Albertirsa Barátainak Köre pedig az odaépített gyertyán fák közül megvásárolt egyet.
Itt is megköszönöm minden fent említettnek a segítségét. Kétségtelen, hogy a Mirelite park megépítése olyan pozitív energiákat mozgósított Albertirsán, amelyek eddig észrevétlenül szunnyadtak. Örömteli, a városunk jövőjére nézve bíztató jelenség ez. Ugyanakkor számos olyan közterületünk van még, amely megújításra vár. Az idei esztendő tapasztalatai alapján kifejezetten bízom abban, hogy jövőre ezek közül is sikerül néhányat rendbe hoznunk. Ha így lesz, Albertirsa tovább szépül. Az összefogás ereje révén együtt előbbre juthatunk.

                                        Fazekas László  
 #5

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

Hozzászólásainak száma: 18

2013-09-13 10:06:19
Új minőség: Barátság liget


    Előző írásomban már megemlítettem testvérvárosaink szándékát, a központi parkunkban létrehozandó ún. Barátság ligetről. Nagyszerű dolognak tartom, hogy elképzelésük megvalósult.
De mi is esetünkben a „Barátság liget”? Nos, négy testvér településünk, vagyis Bourg-Saint-Andeol, Gaggiano, Malacky és Szilágysomlyó egy-egy facsemetét ajándékozott Albertirsának. Mindegyikük olyan fajtát választott, amely az Ő vidékén őshonos, ugyanakkor a mi klímánkon is megél. Így Malacky feketefenyőt, Szilágysomlyó és Gaggiano tölgyet, Bourg-Saint-Andeol pedig platánt hozott.
A Mirelite park megfelelő helyére egy pontosan tájolt gránit asztalt telepítettünk, amelynek fedlapján megjelöltük Magyarország, s benne Albertirsa földrajzi pozicíóját, továbbá testvérvárosainkat, a tőlünk mért távolságuk feltüntetésével együtt. Ezután a négy baráti település egy-egy képviselőjével közösen elültettük a tőlük kapott fát. Valamennyi növény helyének kijelölésekor ugyancsak figyelembe vettük, hogy az adott város milyen irányban helyezkedik el Albertirsától. Így a fák természetesen nem kerülhettek egymás közelébe. Ellenkezőleg: a park négy különböző pontjára ültettük őket. Emiatt persze a „liget” megnevezés némiképp szimbolikus. Ám valamennyi fa abba a parkba került, amelynek a nyár eleji megvalósítási módja csakúgy az összefogás erejét bizonyítja, mint testvérvárosainkkal meglévő együttműködésünk. Ilyen értelemben a lehető legjobb helyre telepítettük a négy fát. Megjelenésük új minőséget adott parkunknak. Elültetésük óriási élményt jelentett számomra. Erről, és a városnapi programokról szép fényképeket közlünk Albertirsa honlapján. Érdemes megtekinteni őket.

Fazekas László
polgármester
 #4

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

Hozzászólásainak száma: 18

2013-08-26 14:26:12
A velünk élő park

    A nap bármely szakában jó érzés elmenni a MIRELITE park mellett – hiszen gyakorlatilag nincs olyan időpont, amikor ne találkoznánk ott üldögélő, szemlélődő, tereferélő emberekkel. Ahogy mondani szokás: belaktuk a parkot. Ettől válik a mienkké, s élővé városunk központi tere. Az pedig, hogy így velünk él, bizonyítja a park létjogosultságát.
Öröm, hogy elkészült, megléte pedig újabb feladatokat ró ránk. Ezek egyike a megőrzés. Konkrét elképzeléseink vannak ennek megvalósítására.
A jövőbeni teendők másik csoportja a park hiánypótló fejlesztéséről szól. Arra gondolok, hogy újabb funkciókkal, szolgáltatásokkal kell felruháznunk. Ezekről kívánok itt rövid tájékoztatást adni.
-    A Vasút utca burkolata és a gyalogjárda közötti sáv növényekkel való beültetése szeptember hónapban megtörténik.
-    A Képviselő-testület augusztus 29-i ülésére előterjesztést készítettem arra vonatkozóan, hogy adventi vásár megrendezése céljából vásároljunk hat darab kis méretű faházat, melyből kereskedőink árulhatnák portékájukat. Pozitív döntés esetén decemberben a parkban, a malomkerék közelében  helyezzük el a faházakat.
-    Testvérvárosainkban is híre ment a Mirelite parknak. Ezért a szeptember eleji testvérvárosi találkozóra egy-egy olyan csemetét hoznak ajándékba, amely őshonos a saját országukban, s ugyanakkor nálunk is megél. Ezekből a növényekből a parkban kialakítjuk az ún. „Barátság ligetet”. Úgy gondolom, hogy a liget újabb éke lesz parkunknak, s egyben erősíti társtelepüléseinkkel meglévő kapcsolatainkat.
-    Több apróság mellett, a jövő esztendőben szükség lesz a park területén egy-egy ivókút, valamint nyilvános illemhely megépítésére.

Nos, ezek a közeljövő legfontosabb teendői központi parkunk továbbfejlesztése terén. A Sport utca felőli részén a jövőben esetleg felépülő városháza létrehozásáról megítélésem szerint évek múlva születhet döntés. Itt is elmondom, hogy a park tervezője figyelembe vette ezt az elképzelést. Így egy esetleges városháza építés a park növényzetének minimális sérülését okozhatná.

Fazekas László
polgármester
 #3

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

Hozzászólásainak száma: 18

2013-06-05 15:17:07
Néhány gondolat a parkhoz

A város központjában zajló park építést sokan örömmel fogadják. Ugyanakkor a beruházás kapcsán bírálatot megfogalmazók száma is jelentős. Ez így természetes, hiszen az a jó, ha közügyekben az érintettek többsége véleményt nyilvánít. Márpedig minél számosabban hangoztatják nézeteiket valamely dologról, annál színesebbek, egymástól különbözőek azok. Ebben az esetben a kritikát megfogalmazók nagy többsége két vélekedésre építi álláspontját. Az egyik vélelem szerint nagy hirtelen (és  a polgárok megkérdezése nélkül) döntöttünk a park építés mellett. A másik alapgondolata az, hogy ennyi pénzt (35-37 millió forintba kerül a beruházás) valamilyen égető probléma megoldására kellett volna inkább fordítani. Az alábbiakban válaszolok e kétféle felvetésre. Nézzük!
1.    A TESCO és a posta közötti ingatlan (egy részének) közpark funkcióra történő felhasználása, ilyen célú fejlesztése – valójában igen régi gondolat. A település központ területére még 1993-ban készített az önkormányzat részletes rendezési tervet. Ezt ún. társadalmi vitára bocsátását követően, a képviselő-testület 1994. április 24-én elfogadta. A mellékelt látvány rajzon jól kivehető, hogy a kissé cirádás, barokkos városháza, valamint a két oldalt elképzelt árkádos (kereskedelmi és szolgáltató funkciójú) épület együttes által határolt terület, egy nagy szökőkutat körülölelő füves, bokros, cserjés rész. Vagyis a tér belső – lényegét tekintve park.
A településünk egészére 1999-től előkészített, és 2002 májusában elfogadott, ún. részletes rendezési terv ugyanezeket a funkciókat (igazgatás, szolgáltatás, pihenőpark) viszi tovább.
Az ún. Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), és vele együtt az „Új városközpont Előzetes Akcióterületi Terve” c. dokumentációt 2010-ben készíttettük el. Ez utóbbi következetesen továbbviszi a főtér 1933/94. óta tervezett hármas funkcióját.
Természetesen a részletes rendezési terv és az IVS formálása során is lakossági főrumokra, társadalmi vitára került sor. Így tehát nem áll meg az a vád, amely szerint városunk polgárai nem mondhattak véleményt a közpark létrehozásáról. Megjegyzem, a park mostani konkrét kialakításakor a tervező figyelemmel volt arra, hogy az egyelőre hiányzó igazgatási (esetleges más szolgáltató) funkcióról sem mondtunk le.
2.    A másodikként említett aggály megválaszolásakor akár abból a kérdésből is kiindulhatunk, hogy mi számít égető, avagy sürgősen orvosolandó problémának. Őszintén szólva sokat felsorolhatnánk az ilyenekből. Igazuk van azoknak, akik az egyes főbb útjainkon az utóbbi évtizedben megsokszorozódott tehergépjármű forgalmat az elsők között említik. Nyilván közülük kerülnek ki, akik szerint a parkra fordítandó pénzből inkább járdát, kerékpár utat, vagy a forgalmi helyzetet más módon javítani hivatott létesítményt kellene finanszírozni.
Nem vitatom tehát az ilyen célú beruházások sürgős, vagy fontos voltát. Két dolgot viszont el kell mondanom a felvetéssel összefüggésben. Egyfelől azt, hogy a majdani park területének rendezése sem tűr halasztást. Jelenlegi állapotában ugyanis egyike a szégyenfoltjainknak. Nem beszélve arról, hogy Albertirsa belterületén sajnos kevés zöldfelület, gondozott park található. Ezek alapterületének növelése javítja komfort érzetünket, végső soron életminőségünket. Másrészt tény, hogy a 36 millió forint környékén megálló költség főösszeg több, mint kilencven százaléka összefogás, helyi vállalkozások és magánszemélyek önzetlen adományainak a gyümölcse. Ennyi pénzt csupán olyan feladatra lehetett összegyűjteni, amelynek a megoldása gyakorlatilag minden albertirsait érint. A városközpontban, a leendő főtéren formálódó pihenőpark megépítése a leginkább ilyen teendő. Meggyőződésem, hogy a város valamely kevésbé frekventált helyére tervezett bármilyen más (egyébként fontos) beruházásra képtelenség lett volna ekkora összeget mozgósítani. Ellenpéldaként persze felhozhatjuk a Pesti út – Vasút utca kereszteződésének áldatlan forgalmi állapotát. Csakhogy annak megoldásához százmilliós nagyságrendű fejlesztésre lenne szükség, ami elképzelhetetlen pusztán helyi összefogásból.

Végül azt is el kell mondanom, hogy a városi címet évtizednyi ideje viselő település, szívében mégsem hordozhat gazos tájsebet. Ez egyszerűen önbecsülés kérdése. Emiatt is különösen fontos, hogy a park a velünk élők összefogásának gyümölcseként épül. Örüljünk neki egy picit, felhőtlenül. Sőt! Miután elkészül, akár büszkék is lehetünk rá.

Fazekas László
polgármester

Csatolmány:
 #2

Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala

Hozzászólásainak száma: 18

2013-05-10 15:52:27
Park a város központjában

A Vasút utcában, a TESCO áruház és a posta közötti területet korábban az önkormányzat képviselő-testülete igazgatási és pihenő funkcióra jelölte. Igazgatási szerep alatt elsősorban új városháza értendő, míg a pihenő jelleg szép, árnyas park alakjában jelenhet meg a területen.

A városházát az ingatlan Sport utca felőli (keleti) részén gondoltuk elhelyezni. Megvalósítása jelenleg és a belátható jövőben több okból (korábbi eredménytelen pályázat, az új önkormányzati törvény következtében harmadával csökkent hivatali létszám stb.) aktualitását veszítette.

Tavaly ősszel támadt az a gondolatunk, hogy a parkot viszont mielőbb megépítjük. Olyan megoldást kerestünk, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben egy ma még nem ismert időpontban a városháza mégis elkészül, az akkor szükséges munkálatok ne járjanak jelentős rombolással.

A parkot a város cégeinek és polgárainak összefogásából kívántuk kivitelezni. Az Aquarius-Aqua Kft. vállalta, hogy állja a várható költségek (az eredeti tervek alapján megközelítőleg tizenhat-milliós kiadással számoltunk) nagyobb részét – tízmillió forintot. Idén tavasszal a képviselő-testület  az önkormányzati büdzséből hárommillió forintot elkülönített erre a feladatra.
A hiányzó összeget más helyi adakozó kedvű vállalkozásoktól, magánszemélyektől terveztük megszerezni. Ekkor került a képbe a MIRSA-MIRELITE ZRT.
A Cég elnöke felajánlotta, hogy áttervezteti a parkot úgy, hogy több funkciójú, igazán színvonalas létesítmény lehessen a kivitelezés végeredménye. Az így megvalósuló park bekerülési költsége várhatóan harmincöt-harminchét millió forint. A MIRSA-MIRELITE vállalja az  összes szükséges anyagi forrás felét. A másik ötven százaléknyi pénz összegyűjtését folytatjuk.
 
Az alábbiakban közreadom az új elképzelés szerinti park látványtervét.
Megfigyelhető rajta, hogy a viacolorral burkolandó utak nyomvonala követi a déli és az északi oldalon elhelyezkedő kereskedelmi egységek bejáratait, lehetővé téve a jó megközelíthetőségüket. Délről (a TESCO felől) befelé haladva, az első öblös, burkolt pihenő rész közepén egy szökőkút áll majd, amely Várhelyi György művész Úr tervei alapján készül. Innen tovább lépdelve, egy kicsinyített görög színházhoz érünk. Ennek ötven fős nézőtere lehetőséget nyújt óvodásaink, általános iskolásaink részére kulturális programok, rendhagyó órák megtartására. A Sport utca felőli területek szellősebb növénytakarója lehetővé tesz labdás és egyéb szabadtéri mozgásokat. Utóbbiak valamelyikének tisztásán jó eséllyel elhelyezésre kerülhet egy másik képzőművészeti alkotás, amelyre Gérné Mezősi Aranka készített terveket.

Örömmel jelenthetem, hogy az elmúlt hetekben megkeresett vállalkozások közül eddig egy sem zárkózott el az adományozás elől. Így ma már majd minden előfeltétel adott ahhoz, hogy a nyárra felavathassuk Albertirsa legszebb és legnagyobb közparkját.

A már megkapott adományokat köszönöm!

Fazekas László
polgármester

Csatolmány: Alb_kozponti_Kert Terv_pdf.pdf
 #1

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés