Felhívás síkosságmentesítéssel kapcsolatban!

F E L H Í V Á S

 

A téli időjárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló 26/2015. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 6. és 7. §-ai szabályozzák az évszak során felmerülő, mindenkire egyaránt vonatkozó kötelezettségeket.

-          Az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása az ingatlanhasználó feladata.

A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.

Hórakást tilos felhalmozni.

-          útkereszteződésben,

-          útburkolati jeleken,

-          tömegközlekedési járművek megállóhelyén,

-          közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré,

-          kapubejárat elé annak teljes szélességében, gyalogos átkelőhelynél.

-          Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.

-          A rendelet 8. §-a alapján,a szórakoztató, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor az úttestig terjedő teljes területet a használó köteles tisztántartani, hó- és síkosság mentesíteni. 

A kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5.000,- Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki.

Kérjük, hogy az önkormányzat rendelete alapján folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve használatukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről.

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés