Felhívás rágcsálók irtására

Tisztelt Albertirsai Lakosok!

 

Az elmúlt év jellemzően meleg időjárása különösen kedvezett a rágcsálók számára. Magyarországon leggyakrabban a vándorpatkány és a házi egér fordul elő. Mindkét rágcsáló szorosan kötődik az emberi civilizációhoz, élőhelyüket az emberek környezetében találják meg. Betegségeket terjesztenek, valamint jelentős gazdasági károkat okoznak. Leginkább érintett területek a gondozatlan, szemetes udvarok, valamint a mezőgazdasági termények tárolására szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás folyik és termények, takarmányok vannak az udvaron vagy a melléképületekben, szinte biztos, hogy megjelennek az egerek és a patkányok. A rágcsálóirtást mint tevékenységet jogszabály írja elő. Sajnos e veszedelmes kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni azért, hogy számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon.

Kérünk ezért minden ingatlantulajdonost, hogy a rágcsálók elszaporodásának megelőzése érdekében szüntessék meg azokat a tereket, körülményeket, melyek fészkelő helyként szolgálhatnak számukra.

 

Csak így, lakossági összefogással tudunk hatékony eredményt elérni a rágcsálók /patkányok, egerek / kiirtásában.

 

A települési környezet, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő rágcsálók irtása – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény / továbbiakban Eütv. / 73.§ (1) bekezdése alapján – az ingatlan tulajdonosának a feladata.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet /továbbiakban Rendelet / 36.§ (4) bekezdése szerint:" Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeletetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni."

 

A fentiek figyelembevételével tehát a magánterületeken a patkányirtás a tulajdonos kötelessége, melyhez a mezőgazdasági boltokban szerezhető be az irtószer.

Vigyázni kell arra, hogy a csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy ahhoz más állat, esetleg gyermek ne férhessen hozzá!

Leírás: http://erdely.ma/ujkepek/2011/01/nagy/2022104.jpgA csalétket folyamatosan ellenőrizni és pótolni kell.

 

Kérjük, hogy a rágcsálók irtása során az esetleges mérgezések elkerülése érdekében fokozottan felügyeljenek gyermekeikre és háziállataikra!

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés