Duna-Ipoly Nemzeti Park felhívása

F E L H Í V Á S

DUNA-IPOLY NEMZETI PARKI TERMÉK

védjegy kérelmezésre

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet kíván adományozni azoknak

a jellegzetes helyi feldolgozott gyümölcstermékeknek, amelyek a Duna-Ipoly

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén készülnek, és előállításuk a

természettel összhangban történik.

A védjegy célja:

A helyi készítésű élelmiszerek fogyasztási kultúrájának emelése, a helyi

termékek piacra jutásának elősegítése és a természettel harmonikus

gazdálkodás és termék előállítás ösztönzése.

Pályázati csomag

A védjegy megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet kell benyújtani,

melyet a Nemzeti Parki Tanúsítványi Bizottság bírál el.

A kérelem formanyomtatványa, valamint a pályázati feltételeket, a bírálat

alapelveit és a használat feltételeit tartalmazó dokumentum beszerezhető

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi ügyfélfogadási irodáján

(1121 Budapest, Költő utca 21.),

vagy letölthető a Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról (www.dunaipoly.hu)

A benyújtás módja:

A kérelmet egy példányban, egy termékmintával együtt postai úton

vagy személyesen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz kell eljuttatni

2013. május 31-ig.


További információ: dr. Jankainé Németh Szilvia

Tel.: +36 30 663 4614 - Email: vedjegy@dinpi.hu

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés