Dolina-Völgy

(Régen Első- vagy Golyófogó-völgy)

Az 1976-ban védetté nyilvánított Dolina-völgy az első az Albertirsa fölött húzódó völgyek sorában. A Gödöllői-dombság ezen a tájon simul bele az Alföld térszínébe. A XVIII. századtól Albertin állomásozó lovas huszárok a Dolinában gyakorlatoztak, itt tartották éles lőgyakorlataikat is. A völgy északi oldalát használták golyófogónak (innen a régi elnevezés is). A völgy flórája és faunája rendkívül sajátos. Több növény- és állatfaj is megtalálható itt, amelyek néhány száz méterrel délebbreaz Alföldön már nem élnek meg. Albertirsa Barátainak Köre (a Képviselő-testület jóváhagyásával) évente egy-egy öreg tölgyfát nevez el a völgyben Albertirsáhozkötődő híres emberekről. Munkásságuk a fákon található táblákon olvasható.

Eddig az alábbi hírességekről neveztek el fát:

Hídvégi Lajos (1999-ben),
Szeleczky Márton (2000-ben),
Tessedik Sámuel (2000-ben),
Dr. Varga János (2001-ben),
Zólyomi Bálint (2002-ben).


A völgy jellegzetes növényei és állatai közül néhány:
Tarka sáfrány Crocus reticulatus VÉDETT
Tavaszi hérics Adonis vernalis VÉDETT
Csinos árvalányhaj Stipa pulchenia VÉDETT
Télizöld meténg Vinca minor  
Parlagi nefelejcs Myosotis arvensis  
Osztrák ökörfarkkóró Verbescum austriacum  
Erdei ibolya Viola sylvestris  
Egybibés galagonya Crataegus monogyna  
Magas koris Fraxinus excerior  
Kocsányos tölgy Quercus robur  
Zöld gyík Lacerta viridis VÉDETT
Keleti sün Erinaceus concolor VÉDETT
Vadmacska Felis silvestris sylvestris VÉDETT
Vörösbegy Erithacus rubecula VÉDETT
Erdei pinty Fringilla coelens VÉDETT
Oszapó Aegithalos caudatus VÉDETT
Tövisszúró gébics Lanius collurio VÉDETT
Gyurgyalag Merops apiaster FOKOZOTTAN VÉDETT
Kuvik Athene noctua FOKOZOTTAN VÉDETT
Vörösvércse Falco tinnunculus VÉDETT
2010.07.20 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés